Professionals de l’Institut Català d’Oncologia han col·laborat amb investigadores de l’IDIBELL i de l’Hospital Universitari de Bellvitge en el descobriment d’un mecanisme que explica la resposta diferencial de les cèl·lules tumorals a diverses immunoteràpies. A més s’han identificat biomarcadors que poden predir l’eficàcia d’aquests tractaments. Aquest descobriment permetrà personalitzar el tractament del carcinoma de pell, millorant així la qualitat de vida dels pacients.

Purificación Muñoz, cap del grup d’envelliment i càncer de l’IDIBELL, ha explicat que “hem trobat biomarcadors que prediuen la resposta del tumor a la immunoteràpia en diferents estadis de progressió utilitzant mostres de carcinoma de cèl·lules escamoses de la pell, cap i coll, i de melanoma. Aquests biomarcadors permetrien predir la resposta a la immunoteràpia anti PD-1 i ens informarien de quina opció terapèutica seria la més apropiada per cada pacient”.

El carcinoma és el segon càncer de pell més freqüent

El carcinoma de cèl·lules escamoses de la pell és el segon càncer de pell més freqüent i es preveu que en els pròxims anys augmentin els nous casos diagnosticats. Encara que en la majoria dels casos l’escissió quirúrgica és suficient, alguns pacients acaben desenvolupant tumors agressius amb un pronòstic clínic desfavorable.

Per a aquests, la immunoteràpia anti-PD-1 ha suposat un avenç terapèutic important, ja que aquests fàrmacs potencien l’activitat antitumoral del sistema immunitari del pacient. Malgrat això, encara no se sap de forma precisa perquè prop de la meitat dels pacients no responen o bé adquireixen resistència al tractament.

Laura Lorenzo-Sanz, investigadora de l’IDIBELL, ha assenyalat que “aquestes resultats són prometedors i confiem que, un cop validades les conclusions en un nombre més gran de pacients, poguem arribar a personalitzar l’estratègia terapèutica més adequada per cada pacient i així augmentar la seva esperança i qualitat de vida”.

Publicat a Nature Communications, aquest descobriment permetrà personalitzar el tractament del carcinoma de pell, millorant així la qualitat de vida dels pacients.