L’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa una nova Àrea Ambulatòria Cardiològica la primera unitat integral que s’obre a un hospital per a pacients de diferents processos cardiovasculars, en que l’atenció s’articula a partir de la coordinació de la Infermera de Pràctica Avançada.

Aquesta innovadora àrea, amb la col·laboració del Servei de Cirurgia Cardíaca, farà un seguiment proactiu de tots els pacients, que duen marcapassos fins a trasplantaments, en unes instal·lacions que permeten l’atenció presencial en 7 boxs i el control remot dels dispositius implantats des d’una desena de punts informatitzats.

“Es tracta d’una unitat hospitalària, però amb vocació de prevenció de complicacions o aguditzacions de la malaltia que poden provocar reingressos”, segons explica el Dr. Josep Comin, director clínic de l’Àrea de Malalties del Cor de l’Hospital de Bellvitge (HUB). L’atenció ambulatòria tradicional, la consulta externa, sovint és un model molt rígid, amb visites espaiades i que van a càrrec de metges o infermeres, per separat, “mentre que nosaltres treballem per procés, fent èmfasi en la coordinació entre l’atenció primària i l’hospital i amb un enfocament multidisciplinari que facilita que la intervenció mèdica i la infermera siguin gairebé simultànies”, afegeix el Dr. Comín.

Continuant en la línia d’humanització de l’experiència dels usuaris de l’HUB a mitjançant l’ambientació dels espais, les parets de la nova Àrea Ambulatòria Cardiològica incorporen elements de disseny que connecten amb el Delta del Llobregat, com ara l’irregular curs del riu i els dibuix i la descripció del diferents ponts que el travessen en el territori del Delta. Aquesta decoració té també una funció d’entreteniment, ja que convida els usuaris a identificar cadascun d’aquests ponts.