La contaminació acústica és la primera causa de queixa mediambiental, i cada cop més el soroll es converteix en la banda sonora del nostre dia a dia. Aquesta exposició continuada al soroll ambiental pot tenir greus efectes sobre la salut. Una manera de combatre l’impacte ambiental de la contaminació acústica és la identificació i la preservació d’àrees tranquil·les.

L’entitat Science For Change coordina el projecte pilot SoundCollect, en el que s’està desenvolupant una eina gratuïta de ciència ciutadana que permet el monitoratge de dades del so a les zones urbanes tranquil·les. A través de la col·laboració ciutadana i la instal·lació d’una app s’identificaran refugis acústics per preservar-los per al benestar de tothom. A més és localitzaran i s’identificaran aquells espais urbans d’alt valor acústic i socioambiental.

Oscar Larraga, de Science for Chance, ha explicat que “així com el soroll les administracions públiques el tenen molt estudiat nosaltres també volem donar importància a que existeixen sons que contribueixen a crear espais harmoniosos, espais tranquils amb sons agradables. I aquests sons també s’han de preservar i no poden ser envaïts per aquests altres sorolls que ja existeixen. Aleshores la ciutadania el que pot fer és trobar-los i detectar-los, i lluitar perquè es mantinguin”.

La forma per identificar els refugis acústics son les passejades sonores una experiència única que combina l’exploració urbana i la consciència auditiva.

Oscar Larraga, ha assenyalat que “aquests espais es troben en menor mesura a la ciutat. Hi ha ciutats on el soroll és tan elevat que realment aquestes zones són inexistents, per tant és molt important que la ciutadania segueixi buscant i una vegada les trobi és important que es mantinguin, es protegeixin i es conservin”.

Amb l’aplicació SoundCollect i la participació ciutadana es recopilarà i es gestionarà la informació necessària per elaborar mapes col·laboratius sonors, que estaran a disposició de la ciutadania. L’app SoundCollect esta disponible a les plataformes Google Play Store i App Store.