Un equip d’investigadors del Grup de Recerca i Innovació en la Construcció de l’UPC monitoritzen la qualitat de l’aire a l’interior de 20 escoles de Catalunya per proposar estratègies de ventilació que tinguin en compte tant el confort tèrmic com el consum d’energia. Un dels centres escollits ha estat l’escola Joaquim Ruyra.

Des de la pandèmia de la Covid el gest d’obrir i tancar finestres es repeteix constantment a les aules. I és que amb una correcta ventilació dels espais tancats es redueix el risc de contagi d’infeccions respiratòries. Però amb l’arribada de l’hivern, és també habitual trobar la calefacció encesa mentre les finestres estan obertes i això suposa un malbaratament de l’energia.

Un equip d’investigadors del Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb seu a Terrassa, va iniciar l’any 2021 el projecte IAQ4EDU amb l’objectiu de mesurar la qualitat de l’aire a les aules i establir un model d’optimització de la ventilació que garanteixi el confort tèrmic dels ocupants de l’edifici.

Es calcula que una concentració de 980 partícules de CO₂ per milió (ppm) a les aules pot augmentar el risc de contagi, però també pot provocar manca de concentració. “Aquestes són les dos vessants del nostre projecte. Millorar el benestar de les persones a la vegada que es proporcioni un ambient de treball òptim per la productivitat tant d’estudiants com de professorat“, ha afegit el Pablo Pujadas, un dels investigadors del projecte.

La primera fase del projecte ha consistit en la monitoratge de 40 aules de 20 centres de Catalunya durant tres estacions de l’any i s’han recollit dades com la temperatura, la humitat, el nivell de CO₂ així com el nombre de persones que ocupen l’espai i com van vestits. El proper pas serà elaborar una guia que serveixi al professorat per saber en quin moment s’han d’obrir les finestres i durant quant de temps.

Un altre objectiu del projecte IAQ4EDU és oferir a les administracions eines per decidir quines inversions de millora es prioritzen. “S’ha de tenir en compte que la majoria de centres educatius es van construir abans del 2006, quan encara no estava en vigor el Codi Tècnic d’Edificació ni el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques” ha afegit la Marta Gangolells, investigadors del GRIC de l’UPC.

El projecte IAQ4EDU és finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb 130.000 i donarà els primers resultats el setembre del 2024. És la primera vegada que es fa un estudi d’aquestes característiques i l’objectiu és que es faci amb centres educatius de tot l’estat.