80 alumnes de 3r i 4t d’ESO han finalitzat el Programa d’adaptació curricular (PAC), una iniciativa enfocada a obrir expectatives de formació a joves amb dificultats d’aprenentatge.

El Programa d’adaptació curricular forma part del Pla educatiu d’entorn de l’Ajuntament de L’Hospitalet i està ideat per evitar l’abandonament escolar i per augmentar les expectatives de formació i qualificació posterior de joves amb especials dificultats d’aprenentatge.

Els joves són alumnes de vuit instituts de la ciutat i distribueixen la seva jornada lectiva entre el centre educatiu i El Llindar, fundació que acompanya i proposa itineraris educatius singulars. Els alumnes participen en tallers professionalitzadors d’art, cuina, fotografia, fusteria, tecnologies, electricitat, automoció i formació i orientació laboral.

D’aquesta forma, es dona suport educatiu i personal a multitud d’adolescents que no aconsegueixen adaptar-se al ritme de l’institut. Els joves poden, d’aquesta forma, buscar un projecte educatiu i personal que s’adapti millor a les seves pretensions, amb un gran ventall de tallers professionals que els ajuden a adquirir hàbits de treball i a millorar les seves habilitats socials i personals.

La iniciativa de l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Fundació El Llindar compta amb la participació de vuit centres educatius de la ciutat: Institut Eduard Fontserè, Institut Torras i Bages, Institut Margarida Xirgu, Institut Rubió i Ors, Institut Eugeni d’Ors, Institut Europa, Institut Bellvitge, Institut Escola Gornal. El projecte ha aconseguit que el grau d’aprofitament i no abandonament de l’alumnat que hi participa sigui d’un 90%.