Després de saber que fins al curs 2025/2026 no culminarà el procés de municipalització de cinc escoles bressol de L’H que reben fons públics (Nova Fortuny, Estel Blau, Patufet, Gua Gua i Garabatos), les famílies amb infants en aquests centres s’han organitzat per treballar plegades.

En primer lloc, s’han mobilitzat a través de les xarxes socials des d’on demanen adhesions d’altres famílies afectades al manifest que recull les seves reivindicacions i que va adreçat a l’Ajuntament. En el text demanen:

– Que municipalitzin les escoles bressol abans que comenci el curs vinent.

– Que l’Ajuntament compensi econòmicament a les famílies que aquest curs no s’han pogut beneficiar de la reducció de les quotes d’escolarització.

– Que l’Ajuntament aporti solucions al greuge que representa el retard en la municipalització.

Les famílies han transmès a Televisió de L’Hospitalet el seu descontentament pel que fa a la comunicació amb el regidor. “Tot i que ja es va disculpar per la manca de comunicació, ara ja hi tornem a ser. Encara estem a l’espera que ens concreti de quina manera es compensarà econòmicament a les famílies que, a causa de l’endarreriment, tindran problemes per fer front al pagament de les quotes, més elevades del que havíem previst”, ha explicat el Paolo Chevalier, representant de les famílies de l’Escola Nova Fortuny.

Tot i això, a l’actual curs l’aportació municipal ja es va incrementar de 400 a 700 euros per plaça per tal de garantir la sostenibilitat econòmica d’aquests centres arran de la gratuïtat d’I2 en centres públics concertats que han vist molt disminuïdes la seva matrícula.

En el cas de l’Escola Nova Fortuny, per exemple, aquesta aportació es va repartir entre tots els alumnes matriculats independentment del nivell per tal d’evitar un augment de quotes generalitzat, a causa de la situació econòmica difícil que pateix el centre. D’aquesta manera, el curs I2 no té gratuïtat.

Les famílies que s’han unit per tirar endavant amb aquesta lluita, volen fer sentir la seva veu al ple municipal i també estan planificant mobilitzacions al carrer per demanar que la municipalització sigui una realitat.