Un curs més, es posa en marxa el programa Petits talents científics, de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, en col·laboració amb els Serveis Educatius de L’Hospitalet, a través del Centre de Recursos Pedagògics (CRP).

L’objectiu és fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències entre l’alumnat d’educació infantil i primària. Cada any es proposa un tema i en aquesta ocasió és investigar el so i la calor.  

La iniciativa, que arriba a la quarta edició, proporciona al professorat recursos i orientacions pedagògics per implantar metodologies més participatives i creatives a l’aula. Amb aquests recursos l’alumnat pot fer petits treballs de recerca i de pràctiques experimentals.

El programa té especial cura dels aspectes metodològics i didàctics, per tal que els continguts científics quedin inserits dins un esquema pedagògic coherent amb els continguts curriculars. Consta de vint hores de formació per al professorat, reconegudes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest dijous es va fer la primera de les set sessions per al professorat que tindran lloc fins a finals de febrer. L’objectiu és dissenyar situacions d’aprenentatge que parteixin de fenòmens quotidians vinculats amb el so i la calor, el tema d’aquest curs, i que es desenvolupin a partir de projectes d’investigació autèntics. El mes de març s’hauran de presentar les propostes que es treballaran a les aules per tal de poder-les exposar al Petit Congrés Científic l’última setmana de maig.

En aquesta quarta edició es compta amb la participació de 21 professors i professores de les escoles la Marina, Ernest Lluch, Menéndez Pidal i Provençana i els instituts escola Pere Lliscart i Puig i Gairalt.