L’Hospitalet Espai de Debat ha organitzat un debat sobre l’estat d’emergència educacional a la ciutat, que ha comptat amb les intervencions dels mestres jubilats Enric Roldán -representant del Moviment d’Ensenyants El Casalet– i Ernesto Sánchez -membre de la Federació d’Educació de Comissions Obreres.

Per Sánchez, l’educació a L’Hospitalet es troba en estat d’emergència i saturació, un fet que durant el debat ha atribuït principalment a la massificació de molts centres de la ciutat.

“Mentre que a Catalunya la ràtio a Infantil hauria de ser de 20 alumnes i la de Primària de 22, a L’Hospitalet estem per sobre de 23 i 24, respectivament, sobretot a la zona nord”, assenyala.

Això provoca la sobreocupació de les aules i la creació de nous grups en espais que abans es destinaven a d’altres usos educatius. En aquest sentit, Sánchez explica “que hem de crear grups extraordinaris d’alumnes en altres aules, això significa que hem d’eliminar aules de qualitat, com per exemple la d’informàtica, la d’atenció a la diversitat o la de psicomotricitat”.

La solució passa, diu, per la construcció de nous centres educatius. Una mesura que vol que s’acompanyi de més fiançament i d’un canvi normatiu ajustat a la realitat urbanística de L’Hospitalet, que permeti reduir la superfície dels solars destinats a fer-hi escoles.

“Ha d’haver-hi un canvi normatiu de la Generalitat per a L’Hospitalet, que sigui excepcional, provisional i només per a la construcció d’escoles”, assegura.

A la manca de centres s’hi ha d’afegir la complexitat social i cultural a les aules, amb “un increment de la diversitat brutal, un increment de la nova ciutadania, lingüísticament variades i amb un creixement de les necessitats educatives específiques, i tot això amb només un professor a la classe”.

El passat mes de febrer, el ple municipal va declarar per unanimitat L’Hospitalet en emergència educativa. Va ser arran d’una moció presentada a instàncies de Comissions Obreres.