El nombre de dones que són mares després dels 40 ha crescut a la província de Barcelona en els darrers anys. En concret les mares de 40 anys o més representen l’11% de naixements a la província de Barcelona, el doble que fa deu anys. I és que l’edat mitjana de maternitat continua pujant, situant-se en els 32,3 anys, 1,5 anys més que dues dècades enrere. Així ho constata un estudi de la Diputació de Barcelona.

El mateix estudi afirma que cada vegada es tenen menys fills i més tard. Concretament, la taxa bruta de natalitat de 2021 en el conjunt de municipis de més de 10.000 habitants de la província va ser de 7,5 naixements per cada 1.000 habitants.

D’altra banda, les mares estrangeres han passat del 31,5% al 29,7% del total. Tot i això, continuen tenint més fills que les dones de nacionalitat espanyola.

La diputada de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Gemma Tarafa, afirma que el context socioeconòmic és un dels principals factors d’aquesta davallada. “La precarietat laboral —especialment greu en el cas de les dones—, els sous baixos, la dificultat per accedir a un habitatge i la inestabilitat que genera tota aquesta angoixa social poden estar incidint negativament a l’hora de prendre una decisió com quedar-se embarassada” explica Gemma Tarafa.

Per afrontar la nova realitat, des de Salut Pública de la Diputació de Barcelona estan treballant per adaptar els recursos i els serveis especialitzats perquè s’adeqüin a les dones que són mares a partir dels 40, ja que les seves necessitats no són les mateixes que les de la població jove.