La demanada d’instal•lació de plaques fotovoltaiques s’ha disparat el darrer any a L’Hospitalet. De fet, l’any 2022 se’n van instal•lar 43, el què significa que es va quintuplicar la xifra respecte a l’any anterior, quan se’n van posar 8, segons les dades del gremi d’instal·ladors. Particulars, comunitats de veïns i empreses obtén cada cop més per aquest tipus d’energia per fer front, sobretot, a la pujada del preu de la factura de la llum.

L’any 2022, a L’Hospitalet va disparar-se el nombre d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques. En total, se’n van fer 43, un augment molt significatiu respecte els anys anteriors, on en cap cas s’havien superat les 10, segons les dades de FEGICAT. “De les instal·lacions que es van fer, un 70% corresponen a habitatges, mentre que un 30% són en zones industrials“, ha explicat Ramon Casas, president de l’Associació Professional d’Empresaris Instal·ladors.

Aquest augment es deu principalment a què propietaris, comunitats de veïns i empreses busquen noves fórmules per fer front a l’augment del preu de llum. I és que aquestes instal·lacions podrien suposar un estalvi en el consum de llum d’entre un 30 o un 40% si se’n fa un bon ús.

A més, a aquest factor se li ha de sumar els ajuts, principalment provinents de la Unió Europea, que permeten reduir en gran mesura la inversió de posar instal·lacions solars fotovoltaiques. “Pots arribar amb un cost d’aquesta instal·lació d’un 30% i que la resta hagi estat amb els ajuts que s’han determinat”, ha apuntat Casas.

A banda de l’estalvi energètic, aquells que decideixin posar instal·lacions d’autoconsum també poden beneficiar-se de bonificacions fiscals. A L’Hospitalet per exemple, “es pot arribar a unes bonificacions del 50% de l’IBI durant cinc anys en el cas que siguin instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum compartit i que estiguin connectades directament amb els habitatges”, ha apuntat Raúl Rodríguez, president de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya.

Des de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya i l’Associació Professional d’Empresaris Instal•ladors preveuen que l‘ús d’instal·lacions fotovoltaiques continuarà creixent. Asseguren que ara mateix falten professionals qualificats “des de FEGICAT estem treballant amb forces amb la Generalitat, s’ha de potenciar la formació professional per tenir persones especialitzades per fer el muntatge”, ha apuntat Rodríguez.

Per això recorden als ciutadans i empreses que vulguin instal·lar plaques fotovoltaiques la importància de fer-ho amb empreses habilitades que els poden oferir des de la mateixa Associació Professional d’Empresaris Instal•ladors.