L’any 1932 el president de la Generalitat, Francesc Macià, inaugurava l’estació de metro de Santa Eulàlia, en aquell moment anomenada Bordeta-Cotxeres, la primera que tenia L’Hospitalet. Amb motiu del 90è aniversari d’aquest fest històric, l’Associació Andana Central i el Centre d’Estudis de L’Hospitalet han organitzat una conferència sobre què va suposar per a la ciutat aquest nou mitjà de transport.

El creixement demogràfic als barris de Torrassa i Santa Eulàlia, aleshores pretesos per Barcelona, va fer que el que es conexia com a Ferrocarril Metropolità Transversal s’allargués fins més enllà del límit amb la Riera Blanca.

Ramon Carbó, president dAndana Central, membre del Consell Assessor del Patrimoni Històric de TMB i del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, explica que “Barcelona tenia ànsies molt grans d’apoderar-se de L’Hospitalet. L’arribada del metro a la ciutat va fer que es construís el Pont d’en Jordà, finançat per l’Ajuntament de Barcelona per accedir al metro. Tot i això, la ciutadania de L’Hospitalet es va fer seu aquest transport públic, que permetia anar fins al centre de Barcelona molt més ràpidament”.

I és que l’arribada del metro a Santa Eulàlia va comportar nombres transformacions urbanístiques i socials. Una estació de metro que durant gairebé 40 anys va ser l’única que hi havia a L’Hospitalet, un fet que la va convertir en un gran eix de comunicació per a tota la ciutat.

En aquest sentit, Carbó recorda que “només era una estació, però el servei que donava va ser molt gran. L’any 1952 es va fer l’escala helicoidal, que connectava directament l’avinguda del Metro, el Pont d’en Jordà i l’estació de Santa Eulàlia. Hi havia cues immenses, era la parada de metro que més usuaris tenia”.

De fet, van haver de passar molts anys perquè el metro s’estengués per la resta de la ciutat. L’any 69 la L5 es prolongava fins a Collblanc, i el 1976 a Pubilla Cases. Pel que fa a la L1, Santa Eulàlia no va deixar de ser final de línia fins els anys 80, quan de manera gradual acabaria arribant a l’Hospital de Bellvitge.

Finalment, amb la recent posada en marxa de les estacions de la L9 Sud i L10 Sud (2016-2019), i l’obertura de la nova parada a Ernest Lluch (2021), la xarxa de metro ja es considera completada a L’Hospitalet i no es preveuen noves ampliacions a la ciutat.