L’estacionament regulat redueix la presència de vehicles d’altres municipis donant prioritat als residents. Aquesta iniciativa, cofinançada amb fons europeus Next Generation, servirà per millorar la mobilitat, l’espai públic, la neteja i la qualitat de l’aire, a més de reduir l’accidentalitat, amb l’ordenació de l’aparcament i la reducció del trànsit, segons argumenta l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per implantar noves zones AIRE (verdes per a residents, blaves de rotació o grogues per a la càrrega/descàrrega) als barris de Collblanc, la Torrassa, i Santa Eulàlia est, que entraran en servei els propers mesos per regular l’estacionament a la via pública. 

Zones verdes per a residents

Un total de 72 carrers passaran a tenir zones verdes. En concret, s’habilitaran 250 places verdes a 18 vies de Collblanc; 389 places a 17 carrers de la Torrassa; i 889 a 37 vies de l’est de Santa Eulàlia.

La nova zona verda d’estacionament serà gratuïta per a residents i comerciants censats a cada barri i amb condicions especials per a familiars de primer grau dels residents. La mesura facilitarà l’aparcament al veïnat en aquests barris amb dèficit de places per estacionar els vehicles, donant prioritat als residents.

Pepe Castro, tinent d’alcaldia de Convivència, Seguretat i Mobilitat, ha explicat que “tenim una molt bona experiència a Gran Via Sud i Can Serra, on les àrees integrals de regulació d’estacionament ja funcionen. La idea és que els veïns entre les 8 i les 20 hores tinguin la possibilitat i la facilitat d’aparcar en llocs on ara és molt difícil i també evitar que cotxes d’altres municipis ocupin places d’estacionament a L’H”.

Per poder aparcar de forma gratuïta a la zona verda, els residents rebran a casa seva un distintiu adhesiu que hauran d’enganxar al seu vehicle i treure un tíquet diari o setmanal gratuït al parquímetre que hauran de deixar en un lloc visible al vehicle.

Pepe Castro, ha assenyalat que “els veïns que tenen un vehicle domiciliat en aquests barris no tenen cap problema. Rebran en les properes setmanes una carta i una etiqueta que els identifiquen com a residents, l’han de col.locar en el parabrises i quan estiguin els parquímetres instal.lats i es posi en marxa el sistema podran validar el seu tíquet”.

També podran fer la gestió de l’aparcament per mitjà d’una aplicació per a dispositius mòbils AMB, Aparcament Residents. La zona verda funcionarà de 8 a 20 hores de dilluns a divendres i amb tarifes estipulades per a no residents.

Per la seva banda, els usuaris de les zones blaves de rotació poden adquirir el tiquet al parquímetre o bé utilitzar l’app AMB: Aparcament per fer-ne el pagament segons les tarifes establertes. L’estacionament a les places de càrrega i descàrrega es fa per mitjà de la plataforma SPRO