Després que en el Ple municipal del 28 de juny, Cristina Santón i David Torres prenguéssis possessió de l’acta que els acredita com a regidors de l’Ajuntament adscrits al grup socialista, tots dos s’han sumat al cartipàs municipal assumint funcions de govern. L’alcalde David Quirós ha aprovat un nou decret modificant el primer repartiment de competències que va decretar l’endemà de ser investit batlle.

Així, Quirós ha nomenat Cristina Santón Ramiro tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea de Ciutat Transformadora, àrea encarregada d’executar les polítiques per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Aquest àmbit inclou també les competències d’Igualtat d’Oportunitats, que comprèn Cultura, Educació i Esports.

Per la seva banda, David Torres González passa a ser regidor adjunt d’Inversions i obres dins de l’Àrea de Qualitat Urbana. La seva feina se centrarà en la gestió dels serveis territorials com obres, contractes, llicències d’obres i d’activitats, informació urbanística, inspecció disciplinària, cartografia i el manteniment d’equipaments municipals.

Des d’ara també és regidor dels districtes IV i V que comprenen els barris de les Planes, la Florida, Pubilla Cases i Can Serra.

D’aquesta manera, la Junta de Govern Local queda de la següent manera:

 • Alcalde, David Quirós Brito
 • 1r tinent d’alcaldia: Jesús Husillos Gutiérrez
 • 2a tinenta d’alcaldia: Laura García Manota
 • 3r tinent d’alcaldia: David Gómez Luque
 • 4a tinenta d’alcaldia: Cristina Santón Ramiro
 • Regidors: José Antonio Alcaide Martín i Maite Revilla Sánchez

Pel que fa als responsables titulars de les cinc àrees executives, aquesta és la nova llista:

 • Àrea d’Alcaldia-Presidència: David Quirós Brito
 • Àrea de Seguretat i Govern Intern: Jesús Husillos Gutiérrez
 • Àrea de Ciutat de Drets: Laura García Manota
 • Àrea de Ciutat Transformadora: Cristina Santón Ramiro
 • Àrea de Qualitat Urbana: David Gómez Luque