ACTFEM és una iniciativa que vol aturar l’exclusió estructural que pateixen algunes noies per facilitar-les la possibilitat d’estudiar i puguin desenvolupar el seu futur sense tants obstacles. Les noies es matricularan en qualsevol de les branques de batxillerat i al mateix temps s’integraran en les diferent àrees que conformen aquest projecte escènic.

L’equip de professionals implicat en el Projecte ACTFEM s’han trobat durant aquests dies per realitzar la primera presa de contacte entre les parts implicades, especialment entre les professores internacionals i amb les noies matriculades al programa. Les noies han estat identificades pels equips pedagògics dels diferents instituts de la ciutat des de principis d’any.

ACTFEM, que es desenvoluparà a l’IES Jaume Botey, és un projecte pilot d’intervenció social a través de les arts escèniques en forma d’acompanyament al batxillerat impulsat per Plàudite, per tal de fer front a l’abandonament escolar prematur de les noies per qüestions psicosocials.

Eugènia Delgado, directora de Plaudite Teatre, ha explicat que “amb aquest projecte pilot volem provar si traient obstacles a les joves de la nostra ciutat poden acabar el batxillerat. Nosaltres creiem que sí, que es pot fer des d’un acompanyament escènic, tecnològic i d’activisme social”.

D’altra banda, Tania Nezzar, entrenadora escènica d’ACTFEM, ha assenyalat que “és una manera d’ensenyar a aquestes noies que hi altres formes de portar la teva vida. Al final en una ciutat com L’Hospitalet, que és molt complexa, tens una visió molt reduïda del que pots arribar a fer”.

Dissenyar el recorregut escènic de les noies i donar una altre perspectiva a nivell educatiu que sigui diferent a la que s’està desenvolupant actualment a Catalunya, és l’objectiu de la Rosabel Huguet, mentora escènica internacional d’aquest projecte. “És important fer d’enllaç de com s’estan fent les coses a Europa, fa temps que visc a fora, i vull donar un altre visió, una perspectiva educativa que sigui diferent del que s’està fent avui dia a Catalunya”.

Marina Rodríguez, tutora escènica, ha assegurat que “les arts escèniques són una bona eina per aconseguir implicació, motivació i treball en equip, recursos importants per aconseguir el major nivell possible de desenvolupament de les seves capacitats”.

Les 15 noies, que han estat identificades pels equips pedagògics dels diferents instituts de la ciutat, començaran les classes d’aquesta prova pilot del projecte ACTFEM al mes de setembre.