Aquest mes ha començat la restauració patrimonial del Parc de Can Buxeres per millorar-ne l’accessibilitat, la cohesió social i el verd urbà. Els treballs, que s’allargaran sis mesos, preveuen l’arranjament de camins i accessos al Palauet i la renovació de l’enllumenat, el mobiliari i alguns elements patrimonials com les balustrades.

Una de les principals actuacions de rehabilitació del Parc de Can Buxeres és la recuperació del passeig principal de plàtans d’accés al Palauet, tal com havia estat en el passat. “El què fem és canviar el paviment, modificant l’entorn de l’eix d’aquest plàtan amb una jardinera correguda que permetrà molt millor el seu desenvolupament”, ha explicat Jordi Bordanove, coordinador dels Serveis de Gestió de Parcs i Platges de l’AMB.

D’altra banda, es millorar la connectivitat i accessibilitat al Palauet, a partir de la connexió entre el jardí romàntic i el camí del Torrent de can Nyac. “Es millorar la connectivitat i accessibilitat entre el parc antic i el parc nou facilitant la mobilitat de les persones”, ha afegit Bordanove. Una connectivitat que s’articularà amb una malla de nous camins transversals que permetran comunicar ambdues parts del parc.

A més, també es renovarà la xarxa d’enllumenat en tot l’àmbit del jardí romàntic, per fer-lo més eficient i es renovarà el mobiliari urbà, bancs i papereres. També es faran actuacions en les instal•lacions de l’aigua per millorar-ne el drenatge i reduir la superfície impermeable. “Els treballs permetran la infiltració de les aigües de pluja per no col•lapsar el clavegueram municipal i es dotarà el parc d’una connexió d’aigua freàtica”, ha apuntat.

Un altre dels treballs que es duen a terme és la restauració d’elements patrimonials i arquitectònics com les fonts d’aigua i les balustrades de l’entorn del Palauet. “Ens trobem en un jardí amb una gran personalitat i el fet que es restaurin aquestes balustrades que estan malmeses fa que sigui important de cara a aconseguir el seu aspecte immillorable”, ha apuntat Jospe M. Solias, cap de Secció de patrimoni Cultural de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

El projecte, elaborat per l’AMB en col·laboració amb l’Ajuntament té un cost d’1.080.000 euros, dels quals 200.000 provenen dels fons europeus FEDER. Es preveu que les obres s’allarguin uns sis mesos i estiguin enllestides al juliol. Uns treballs que no comportaran en cap moment el tancament del parc.