L’escalada dels preus del lloguer és una de les principals preocupacions de molts sectors de la població. La seva regulació ha estat objecte de discussió durant anys i ara arriba una de les grans regulacions del mercat del lloguer.

El proper mes de febrer es limitaran per llei els preus del lloguer a 140 municipis de Catalunya que s’han declarat com a zones tensionades per accedir a un habitatge. Entre aquests municipis s’hi troba L’Hospitalet.

El Ministeri haurà de publicar en les properes setmanes aquesta llista que la Generalitat ha declarat com a zones de mercat tensionats, amb una vigència de 3 anys. Es tracta d’un requisit imprescindible per poder-se acollir a la Llei estatal pel dret a l’habitatge i aplicar els mecanismes per contenir la pujada dels preus de les rendes que paguen els inquilins.

Valoració del Sindicat de Llogateres

La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha valorat molt positivament l’acord entre les administracions estatals i autonòmica per limitar els preus del lloguer: “Quasevol persona llogatera estarà molt contenta de saber que a partir del mes vinent no li podran apujar el lloguer, és una bona notícia, tot i que arriba molt tard”.

La nova llei impulsada per la Generalitat, entre d’altres qüestions, preveu que els preus del nous contractes no poden superar el preu del contracte anterior. També preveu, amb un topall fixat, limitar els preus per als grans tenidors: “Ara estaran obligats a abaixar el preu que marqui l’índex”, ha afegit Arcarazo, en declaracions a l’Entrevista de l’Informatiu.

Per a la portaveu del Sindicat de Llogateres, “hem hagut de convéncer a tot l’Estat perquè reguli els preus, tot i que Catalunya s’ha vist que és la única comunitat autònoma que realment ha fet la paperassa per començar a regular els lloguers”.

L’índex de preus del lloguer és el mecanisme que defineix el preu mitjà dels lloguers en un àrea determinada i té la funció de marcar el topall de preu màxim en què es pot llogar un pis d’un gran tenidor, o un pis que no s’hagi llogat en els últims cinc anys i per tant, no tingui un preu de lloguer de referència.

A les àrees declarades tenses viu més del 80% de la població de Catalunya, serà en aquestes zones on el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte. I, a més, quan es tracti d’un gran tenidor —propietari d’almenys cinc pisos urbans—, el lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu de lloguer.

Preguntes freqüents sobre la regulació de lloguers

A L’Hospitalet s’ha registrat el preu més elevat de la història del mercat de lloguer. En el tercer trimestre de 2023, l’últim del qual se’n tenen dades, els lloguers van arribar als 790 euros mensuals de mitjana, gairebé un 6% més respecte als valors de fa un any, tot i que hi ha nova construcció a la ciutat que supera de llarg aquesta quantitat.