Un estudi recent posa de manifest la influència directa dels factors psicoemocionals, culturals i socials en les reconsultes al servei ‘Urgències. Aquest treball està liderat per la infermera del Servei d’Urgències de l’Hospital de Bellvitge i investigadora del grup de recerca infermera GRIN-IDIBELL, Andrea Urbina que revela que el benestar emocional i social dels pacients n’és determinant.

Els pacients més complexos tenen una probabilitat més alta de reconsultar en els 30 dies posterior a l’alta d’Urgències. Tradicionalment, s’ha estudiat més l’esfera més biològica del pacient, és a dir, l’edat i les patologies es relacionen amb pitjors resultats de salut. Hi ha, però, altres factors de complexitat de cures que també afecten l’evolució del pacient, com ara l’esfera sociocultural o psicoemocional.

La infermera Andrea Urbino, responsable de l’estudi ha dit que “per a la pràctica assistencial, l’estudi evidencia la importància de considerar tots els aspectes de la salut del pacient de forma holística, no només els aspectes mèdics a l’hora de tractar les seves necessitats. El benestar emocional, el nivell cultural i els aspectes socials poden ser factors clau que afecten la freqüència d’assistència als serveis d’Ugències”.

S’han recollit dades de 15.556 episodis de pacients atesos a Urgències de l’Hospital de Bellvitge i la mostra indica que el 82,4% d’ells presenta algun factor de complexitat de cures. A més, al voltant d’un 12% dels pacients reconsulten a Urgències. Entre els factors que s’han associat a anar amb més freqüència a aquest servei després de l’alta hi destaquen la incontinència, la inestabilitat hemodinàmica, el risc d’hemorràgia, l’edat avançada, l’ansietat i la por.

Es demostra, per tant, que la reconsulta també està associada a factors socioeconòmics i culturals així com problemes relacionats amb la salut integral o la vulnerabilitat social. Andrea Urbina creu que “disposar d’aquesta informació d’alerta a la història clínica electrònica podria ajudar als equips d’Urgències a identificar aquells pacients que poden tenir un major risc de tornar a requerir atenció urgent i desenvolupar estratègies per millorar la continuïtat de les seves cures i alhora disminuir l’impacte econòmic en el sistema de salut”.

Les conclusions del treball inclouen la possibilitat d’establir noves estratègies de seguiment dels pacients amb l’Atenció Primària tot potenciant la continuïtat de cures o la coordinació amb professionals de serveis socials a l’alta.

L’estudi s’ha publicat a la prestigiosa revista científica Emergencias, una de les principals en l’àmbit d’urgències i emergències a escala mundial. La publicació de l’article ha anat acompanyada d’un Editorial on es destaca la importància de continuar investigant sobre la línia de complexitat de cures amb el repte de “contemplar la visió holística infermera en la valoració dels pacients”, segons Andrea Urbina.