Els sis consells de districte de L’Hospitalet han començat a constituir-se. És tracta d’òrgans consultius i de participació de la ciutadania integrats per regidors municipals i per representants d’entitats dels barris.

Entre les funcions que tenen encomanades es troba elevar propostes a l’Ajuntament per millorar els districtes; rebre informació sobre els plans d’actuació municipals que afecten cada barri i sobre els pressupostos anuals o traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes del districte que requereixin atenció policial.

Els dels Districtes IV (les Planes i la Florida) i V (Pubilla Cases-Can Serra) han estat els primers en constituir-se. Seguiran la setmana pròxima el consell del Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud) que es constituirà el dia 9, i els consells de Districte I (el (Centre, Sant Josep i Sanfeliu), Districte II (Collblanc-la Torrassa) i Districte VI (Bellvitge-Gornal) que ho faran el dia 10.

Durant les diferents sessions constitutives, els membres dels consells accepten el càrrec i també es nomena un representat ciutadà per formar part del Consell de Ciutat, que està previst que es constitueixi en unes setmanes.

El Ple de cadascun dels consells de districte està format per regidors de l’Ajuntament de tots els grups polítics municipals i per representants del veïnat i del teixit associatiu significatiu de cada barri. Aquest any, un total de 137 entitats participen en els sis consells de districte de la ciutat.

La presidència dels consells recau en els següents regidors i regidores, membres de l’equip de govern socialista: el president del Districte I és José Antonio Alcaide; del Districte II, Olga Gómez; del Districte III, Imán Aisa; dels districtes IV i V, Lola Ramos, i del Districte VI, Maite Revilla.

En funcionament des del 2013

Els consells de districte de L’Hospitalet són òrgans consultius i de participació ciutadana que es van instaurar per primer cop l’any 2013, després d’aprovar-se el nou Reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet.

L’Ajuntament va ser el primer municipi de Catalunya que el 2013 va adaptar el seu règim d’organització i de funcionament a la Llei de grans ciutats. Aquest procés va implicar una ampliació dels instruments de participació ciutadana amb la creació dels consells de districte i el Consell Social de ciutat.