La donació en aturada cardíaca (asistòlia) ha crescut de manera continuada en els darrers anys, fins al punt que ja ha començat a superar la donació en mort encefàlica. En el cas de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’any 2023 el 60% de les donacions van ser en asistòlia. En tot Catalunya, les donacions en asistòlia van superar l’any passat el 50%, mentre que en el conjunt d’Espanya van ser un 40%.

Segons destaca el Dr. Gabriel Moreno González, director del Programa de Trasplantaments de l’Hospital Universitari de Bellvitge i coordinador de la jornada, “gràcies als actuals avenços, avui dia ja no ens preocupa si un donant és de mort encefàlica o d’asistòlia: sabem que en tots dos casos podrem fer una extracció multiorgànica en bones condicions, cosa que fa pocs anys era inviable”.

Entre els motius d’aquest gran canvi de tendència, explica el Dr. Moreno, hi ha, per una banda, el canvi del perfil dels donants, causat tant per la disminució dels accidents de trànsit com per l’aparició de tractaments mèdics més agressius que eviten que pacients que abans evolucionaven a una mort encefàlica ara no ho facin.

A això cal afegir-hi, afirma el Dr. Moreno, els importants avenços tècnics que han permès aprofitar amb garanties tots els òrgans obtinguts a cor aturat.

L’any 2023, l’Hospital de Bellvitge va realitzar 42 procediments d’extracció d’òrgans de caràcter complex, amb la qual cosa s’ha posicionat al segon lloc en nombre de donants de cor en aturada cardíaca a l’Estat.