‘Al Puig no hi cabem!’ Aquesta és la reivindicació dels alumnes de l’Institut Escola Puig i Gairalt i que han volgut fer constar en diverses pancartes que han penjat a l’edifici. Es tracta d’un projecte que han treballat els alumnes de 3r d’ESO aquest trimestre i que s’ha centrat a donar conèixer la realitat que viuen en el centre. També en van fer una notícia que es va publicar a L’H Digital. “Era un projecte de denúncia, de fer saber què passa al centre on som quatre cursos més, però l’espai és el mateix”, ha explicat Julià Hidalgo, professor del centre.

De fet, des que el centre educatiu es va convertir en institut escola l’any 2020 ha doblat pràcticament el nombre d’alumnes i arribant als prop de 600, però l’espai continua sent el mateix. Això els ha portat a perdre aules, dificulta els desdoblaments o els obliga a dinar en espais no pensats per això. “No tenim aula de música, ni de plàstica ni biblioteca”, ha explicat un alumne al programa Aula L’H de Televisió de L’Hospitalet.

Ple que fa a l’ampliació del centre, en el darrer Ple es va aprovar una moció d’ERC en què es demanava a l’Ajuntament que agilitzes els tràmits per a la cessió del solar on s’ha de construir el Puig i Gairalt.

El primer tinent d’alcaldia però, va apuntar que s’està endarrerint a causa de dificultats en els tràmits urbanístics. “Estem fent els tràmits per aconseguir aixecar del registre de la propietat una hipoteca que tenia la titularitat del sòl quan es va fer l’expropiació per fer l’escola. Ho farem tan de pressa com sigui possible, però això requereix tràmits”, va apuntar Francesc Belver.

A finals del 2023 es va aprovar una modificació del Pla General Metropolità per facilitar que la Generalitat pugui ampliar el centre educatiu.