Les eleccions municipals han renovat el Ple municipal de l’Ajuntament. Us donem a conèixer el perfil dels 27 edils que representaran els ciutadans durant el pròxim mandat 2023-2027: són 14 dones i 13 homes i 10 són cares noves dins el plenari. El nou consistori es constitueix el 17 de juny. 

El grup del PSC l’integren 7 dones i 6 homes i dos regidors s’estrenen per primera vegada. Tant el grup d’ERC com el del PP compten amb 2 homes i 2 dones i dos regidors de cada formació són nous en el Ple. Pel que fa a VOX, compta amb dos homes i una dona i s’estrenen tots tres ja que és la primera vegada que aquesta formació obté representació en el plenari. Per últim el grup de LHECP són un home i dues dones i s’estrena l’home.

     
   

Núria Marín. 59 anys. Veïna de Collblanc-la Torrassa. Estudis equivalents a la diplomatura en Ciències Empresarials. Professió, funció pública. És regidora de l’Ajuntament des del 1995 i alcaldessa des del 19 d’abril del 2008. Presidenta de la Diputació de Barcelona (2011-2023).

     
   

Francesc Josep Belver. 60 anys. Veí de Sant Josep. Titulació en Informàtica i màster en Administracions Públiques. Professió, informàtic. En el darrer mandat ha estat 1er tinent d’alcaldia, ha dirigit l’Àrea de Planificació, Territori i Economia i ha estat portaveu del Grup Municipal del PSC. És regidor des del 1999.

     
   

Laura García Manota. 27 anys.Veïna de la Florida. Graduada en Pedagogia i màster en Psicopedagogia i Educació Especial. Professió, pedagoga. En l’anterior mandat ha estat regidora d’Habitatge, Sostenibilitat, Igualtat i Joventut. És regidora des del 2019.

     
   

Rafael Gómez. 45 anys. Veí del Centre. Graduat en Sociologia. Professió, tècnic superior. President de la gestora de la Federació del PSC de L’Hospitalet. S’estrena com a regidor.

     
   

Lola Ramos. 50 anys. Cursa el grau en Comunicació i diplomada en Comunicació i Lideratge Polític. Professió, dinamitzadora dels mercats municipals de L’Hospitalet. En l’anterior mandat ha estat regidora dels districtes IV i V. És regidora des del 2019.

     
   

David Quirós. 49 anys. Veí de Santa Eulàlia. Diplomat en Relacions Laborals i màster en Direcció Pública. Professió, responsable de prospecció de mercats en el sector d’arts gràfiques. En l’anterior mandat ha estat tinent d’alcaldia d’Educació, Innovació i Cultura, i regidor del Districte III. És regidor des del 2016.

     
   

Maria Teresa Revilla. 57 anys. Veïna de Bellvitge. Batxillerat i tècnica en ocupació juvenil. Professió, funcionària pública. En l’anterior mandat ha estat regidora adjunta d’Esports i regidora del Districte I.Va ser regidora del 1994 al 1995 i, ara, des del 2019. 

     
   

Jesús Husillos. 49 anys. Veí de Santa Eulàlia. Llicenciat en Dret i màster en Gestió Pública. Professió, advocat. En el darrer mandat ha estat tinent d’alcaldia, responsable de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans. És regidor des del 2011. 

     
   

Rocío Ramírez. 49 anys. Veïna de Santa Eulàlia. Batxillerat. Professió, assessora en solucions tecnològiques. En l’anterior mandat ha estat tinenta d’alcaldia d’Hisenda, Oficina d’Atenció a la Ciutadania i TIC. Regidora des del 2015.

     
   

David Gómez. 43 anys. Veí de Can Serra. Diplomat en Ciències Empresarials i màster en Lideratge per a la Gestió Política. Actualment cursa el grau d’Administració i Direcció d’Empresses. Professió, treballador del sector de la banca. S’estrena com a regidor.

     
   

Olga Gómez. 44 anys. Veïna de Santa Eulàlia. Estudis d’Economia i Gestió Financera, i postgrau en Lideratge i Comunicació. Professió, administrativa. En l’anterior mandat ha estat regidora del Districte II. Regidora des del 2019.

     
   

José Antonio Alcaide. 60 anys.Veí del Centre. Professió, treballador del sector ferroviari. En l’anterior mandat ha estat tinent d’alcaldia responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, i regidor del Districte I. És edil des del 2022.

     
   

Imán Aisa. 29 anys.Veïna de Sant Josep. Grau de Ciències Polítiques i màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional, especialitat en Drets Humans. Professió, administrativa comptable. En l’anterior mandat havia estat regidora adjunta d’Educació. Regidoria des del 2021.

     
     
   

Jaume Graells. 63 anys. Veí del Centre. Llicenciat en Geografia i Història. Professió, docent. Ha estat regidor pel PSC del 2011 a 2022. Ara ha concorregut com a independent per ERC. 

     
   

Sílvia Casola. 37 anys. Veïna de la Florida. Llicenciada en Sociologia, màster en Estudis Territorials i Població, especialitzada en Demografia, i màster en Professorat universitari. Professió, professora universitària. S’estrena com a regidora.

     
   

Coque García. 38 anys. Veí de la Florida. Graduat en Ciència Política i Gestió Pública, i postgrau en Lideratge Institucional i Gestió de Polítiques Públiques. Professió, dissenyador gràfic. És regidor des del 2015. 

     
   

Olaya Lourdes Checa. 63 anys. Veïna de Gornal. Llicenciada en Dret. Professió, advocada. Ha concorregut per EUiA. S’estrena com a regidora.

     
     
   

Sonia Esplugas. 51 anys. Veïna de Santa Eulàlia. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, diplomada en Turisme i màster en Comunicació Corporativa. És regidora des del 2007. En el darrer mandat ha estat portaveu del grup municipal del PP.

     
   

Javier Díez. 58 anys. Veí del Centre. Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l’Administració. Professió, treballador de l’Administració Pública. Va ser regidor del 2003 al 2015. 

     
   

David Sánchez-La Fuente. 30 anys. Veí de la Florida. Graduat en Dret, especialista en penal. Professió, treballador de l’Administració Pública. S’estrena com a regidor. 

     
   

Lorena Paricio. 39 anys. Veïna de Pubilla Cases. Màster en infermeria de salut pública i comunitària i màster en lideratge i gestió de serveis d’infermeria. Professió, infermera en un Centre d’Atenció Primària com a dietista-nutricionista. S’estrena com a regidora.

     

     
 

Francisco González. 57 anys. Veí de Santa Eulàlia. Llicenciat en Filosofia. Professió, treballador del sector editorial. S’estrena com a regidor. 

     
   

Jaime Padilla. 37 anys. Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i màster en Màrqueting Digital. Professió, administrador de finques i gestor de comunitats. Va ser assessor del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (2011-2015). S’estrena com a regidor.

     
   

Ester López. 58 anys. Veïna de la Torrassa. Estudis d’Auxiliar Administrativa. Professió,  administrativa al sector sanitari. S’estrena com a regidora.

     

     
   

Manuel Domínguez. 58 anys. Veí de Santa Eulàlia. Llicenciat en Geografia i Història, postgrau en Cooperació i Desenvo-lupament. Professió, professor d’ensenyament secundari. S’estrena com a regi-dor. 

     
   

Laura Alzamora. 35 anys. Veïna del Centre. Llicenciada en Psicologia i estudiant d’Educació Social. Professió, tre-balladora del tercer sector en l’àmbit social. Regidora des del 2021. 

     
   

Núria Lozano. 55 anys. Veïna de Gornal. Llicenciada en Dret. Professió, advocadessa i tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals. Regidora des del 2019 i diputada al Parlament.