Consolidat com un referent català i estatal en l’abordatge de la malaltia renal crònica, el servei de Nefrologia de l’Hospital de Bellvitge celebra els 50 anys d’activitat. A l’Entrevista de l’Informatiu, el cap del servei, el Doctor Josep Maria Cruzado, ha explicat que ens aquests darrers anys “les coses han canviat molt. El més important és que la nefrologia va néixer per tractar situacions complexes com ara la diàlisi o de trasplantament i ara està més enfocada a la prevenció, per tal de no arribar a situacions més difícils”.

L’Hospital Universitari de Bellvitge és el centre amb major activitat de trasplantament renal d’Espanya i un dels principals impulsors de les tècniques de diàlisi domiciliària a Catalunya.

Pel que fa als trasplantaments, l’any 2023 es van dur a terme 214 trasplantaments renals, una cinquantena dels quals procedien d’un donant viu. Aquesta xifra és la més alta assolida fins ara.  Cruzado afirma que “des del punt de  vista de la nefrologia sempre hem impulsa els trasplantaments perquè és la millor opció pels pacients que perden la funció del ronyó. Hem innovat amb l’aprofitament dels donants, també degut a l’envelliment de la població , tan dels donants com dels receptors.” Afegeix, “actualment més del 60% de les persones que necessiten tractament substitutiu estan vivint amb 1 ronyó que funciona i això és gràcies sobretot a la donació en viu”.