L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha actualitzat el salari de referència metropolità amb l’objectiu de fer visibles les variacions dels preus dels béns i serveis que componen la cistella de necessitats bàsiques i reflectir, així, com afecta l’evolució de l’economia en els costos de vida de la població. Enguany, el càlcul del salari de referència metropolità ha estat elaborat per les consultores Daleph i Ksnet.

El salari de referència mitjà en els municipis de l’àrea metropolitana va ser, durant el 2023, de 1.516,73 €/mes. Això suposa que les famílies de l’àrea metropolitana van necessitar un 4,76 % més que l’any 2022 per fer front a les necessitats bàsiques de les llars. Aquell any, el salari de referència metropolità es va situar en 1.447,49 €/mes.

La pujada en els preus de l’alimentació i les despeses de la llar va provocar que el 2023 calguessin més diners per fer front al cistell de la compra i a les necessitats bàsiques que l’any anterior, amb una pujada del pressupost del 10 % i del 8,1 %, respectivament.

El salari de referència metropolità (SRM) o salari de vida té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. L’indicador dona visibilitat al fet que moltes persones, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar. El SRM es calcula fent un pressupost de les necessitats bàsiques que permeten una vida digna i dividint-lo entre les persones adultes de llars en les quals algun membre treballa.