Arran dels efectes econòmics causats per la pandèmia i la posterior guerra d’Ucraïna, el Ministeri d’Hisenda va suspendre algunes regles fiscals que van permetre als Ajuntaments mitigar l‘impacte de les crisis.

Ara, el Partit Socialista instarà al Govern de l’Estat, en el pròxim ple municipal, perquè es prorroguin. El portaveu del grup municipal PSC, Francesc J. Belver, ha dit que “el fet que es mantingui aquesta excepcionalitat ens permetria destinar el saldo positiu a la despesa corrent. D’aquesta manera podríem garantir els nivells d’atenció a la ciutadania i serveis públics“.

Segons els socialistes, la millora del finançament municipal proporcionaria als ajuntaments una nova manera d’enfrontar-se als reptes actuals amb més autonomia local.