El projecte Innova TIC ha rebut el Premi La Confederació 2023 en la categoria de transformació social. Es tracta d’una iniciativa que du a terme la Fundació Sargim, antiga Fundació Aema, en el marc del Pla integral les Planes – Blocs Florida, que impulsa l’Ajuntament.

Els premis, que convoca l’organització que representa les entitats no lucratives que presten serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya, són un reconeixement a iniciatives innovadores en l’àmbit de la governança i de la transformació social portades a terme per entitats del tercer sector social.

El projecte Innova TIC ha rebut el premi per l’alt impacte en la comunitat pel seu enfocament comunitari en un entorn de màxima complexitat, on l’empoderament de les persones participants s’orienta al desenvolupament d’un rol d’agents transformadors de la seva comunitat. Incorpora, a més, la vinculació dels joves amb les persones grans en situació de solitud no volguda, que dona resposta a una realitat actual de necessitat evident.

Innova TIC desenvolupa processos integrals d’alfabetització digital i d’accés gratuït a les noves tecnologies, mitjançant equipament informàtic i acompanyament i assessorament personalitzat, que s’adreça al veïnat del nord de la ciutat. El projecte el gestionen joves dels barris que han abandonat els seus estudis i amb dificultats d’inserció laboral i que han rebut una formació prèvia com a gestors telemàtics.

La iniciativa s’emmarca en una doble estratègia de l’Ajuntament de L’Hospitalet. D’una banda, en el Pla integral les Planes – Blocs Florida, dintre de l’acció 9 del Pla d’acció 60:30, que té com a objectiu la millora dels serveis i recursos del barri així com enfortir el teixit associatiu, i, d’altra banda, en el programa municipal L’Hospitalet 6.0, que vol digitalitzar la ciutat, impulsar la nova economia del municipi i lluitar contra l’escletxa digital.