Un estudi del Programa Territorial d’Atenció Integrada al Pacient amb Insuficiència Cardíaca Comunitària de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS ha determinat que aquest programa no només redueix els reingressos i morts dels pacients als 30 dies de l’alta sinó també als 90 i 180 dies.

Aquest treball s’ha fet en el marc del Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars (BIOHEART) de l’IDIBELL dins la línia de recerca aplicada en resultats de salut i s’ha publicat a la revista científica PLOS ONE.

L’estudi ha comparat l’evolució de 123 pacient donats d’alta entre el gener i l’agost del 2017, just quan es va posar en marxa el programa, i 317 pacients donats d’alta entre el setembre del mateix any i el gener del 2019, ja amb el programa força consolidat. Per a aquest estudi es van seleccionar pacients amb un risc més alt de recaiguda.

Així s’ha comprovat que l’índex de reingressos i morts va ser significativament millor en el segon grup de pacients que en el primer, tant als 90 com als 180 dies. En el segon grup es va detectar una reducció d’esdeveniments adversos, hospitalitzacions per insuficiència cardíaca i malaltia cardiovascular i de mortalitat per totes les causes.

El programa està integrat per metges i infermeres de la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital de Bellvitge i de l’Atenció Primària de L’Hospitalet Sud, L’Hospitalet Centre i el Prat de Llobregat. El seu dia a dia està liderat i desenvolupat per professionals d’infermeria.

El programa millora l’accés a l’atenció, la continuïtat assistencial, l’optimització dels tractaments i l’educació del pacient. Comença amb una avaluació psicosocial i clínica integral del pacient per decidir un pla de seguiment individualitzat. S’aplica un protocol de set passos consistent en una intervenció holística i intensiva de 3 a 6 mesos que alterna visites presencials i contactes telemàtics.

La intervenció s’adreça a educar i empoderar el pacient en l’autocura, prescriure tractaments farmacològics i no farmacològics basats en les recomanacions de les guies de pràctica clínica, aprofundir en l’estudi etiològic de la insuficiència cardíaca quan sigui necessari i identificar i tractar precoçment les comorbiditats i descompensacions que es puguin produir.

Les infermeres que apliquen el protocol tenen eines de suport per gestionar les seves intervencions amb autonomia i compten també amb el suport dels metges si és necessari. La insuficiència cardíaca és una síndrome crònica amb un impacte molt negatiu en la mortalitat, la morbiditat i la qualitat de vida de la població i una de les causes més importants de reingrés hospitalari, en especial, durant les setmanes i mesos posteriors a una primera alta hospitalària.