La pujada del preu del rebut de l’aigua representarà l’any 2024 un increment mitjà mensual de 2,5 euros per unitat familiar o abonat domiciliari, tot i que variarà segons els consums. La previsió és que la primera factura bimensual en què es cobri la tarifa actualitzada sigui la del març del 2024. A L’Hospitalet, l’increment del preu serà del 15 %, per sobre de l’11,5 % de la ciutat de Barcelona.

Les tarifes d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona es calculen per trams de consum, per penalitzar els consums que són més alts del que es considera un ús responsable.

Aquest anunci arriba uns dies després que la Generalitat hagi decretat la fase de preemergència a tot el sistema Ter-Llobregat, un àrea que afecta 202 municipis i prop de 6 milions de persones. Dimarts, 28 de novembre, està previst que s’aprovi definitivament aquesta pujada.

Per què puja el preu?

L’AMB argumenta aquest increment per una combinació de factors i condicionants, tant econòmics com mediambientals. D’una banda, que la compra d’aigua és més cara després que Aigües Ter-Llobregat, l’empresa pública responsable de la producció i venda d’aigua, decidís aplicar als ajuntaments un increment de la tarifa del 30 %. I ara els municipis traslladen aquest encariment al rebut dels consumidors. I de l’altre, Aigües Ter-Llobregat argumenta aquest augment de costos per la sequera. D’una banda, perquè l’aigua té pitjor qualitat en origen, però també perquè bona part de l’aigua que es consumeix a l’àrea metropolitana prové de la producció d’aigua de la dessaladora. Això ha encarit sensiblement el cost energètic de l’aigua que es consumeix.

Per què puja el preu?

Les famílies vulnerables es podran beneficiar d’algunes mesures per reduir l’impacte d’aquest augment. Es tracta, per exemple, de famílies amb tots els seus membres a l’atur, persones que reben una pensió mínima, famílies que tinguin un informe dels serveis socials que acrediti que estan en una situació en risc d’exclusió residencial o persones que cobrin la Renda garantida de ciutadania. L’AMB bonifica el 100 % de la quota fixa del tram 1, fins a 6 m3/me,  i del tram 2, fins a 9 m3/mes.