El Ple municipal, en la que ha estat la primera sessió ordinària de l’any, ha aprovat per unanimitat una moció proposada per ERC-EUiA en que s’insta l’equip de govern a iniciar les actuacions necessàries amb ADIF per resoldre les incidències recurrents que pateixen els ascensors de l’estació de Renfe Bellvitge-Gornal. El mateix text planteja la millora de la il·luminació de l’entorn de l’estació, en especial dels ponts i del passadís subterrani, i estudiar alternatives com podrien ser instal.lar nous ascensors al pont de la Renfe.

Tal i com explicàvem als mitjans municipals aquesta setmana, els ascensors que faciliten l’accessibilitat a les andanes i a l’exterior tornen ha estar avariats. Una situació que provoca molèsties i nombroses queixes dels veïns.

“Després d’anys de lluita veïnal sembla que ens trobem en el punt de partida”, afirma la regidora Olaya Lourdes Checa, d’ERC-EUiA. “Es va optar per instal·lar només un ascensor a cada barri i per tant no hi ha alternativa quan s’espatllen. Els últims dos mesos han estat terribles, molts pocs els dies que han arribat a funcionar”.

Tots els grups es van mostrar favorables a sumar forces per aconseguir que les solucions s’agilitzin sense haver d’esperar al soterrament de les vies. Al respecte d’això, es va demanar a l’equip de govern explicacions sobre en quin punt es troba el projecte, ja que arran d’informacions periodístiques recents, s’ha sabut que el Ministeri de Transport continuaria treballant en l’estudi informatiu.

Aquest estudi informatiu s’estaria endarrerint respecte les dates que s’estimaven al febrer del 2023 quan la llavors ministra titular de Transports, Raquel Sánchez, va venir a L’Hospitalet a presentar el projecte bàsic. L’alcaldessa Núria Marín ha dit que es tracta d’una obra d’alta complexitat amb un cost de 1000 milions d’euros. “Serà intervenció llarga i complexa en la seva execució que va més enllà de soterrar les vies. Estem parlant d’una infraestructura imprescindible per al bon funcionament de Rodalies. D’aquí ve la complexitat del projecte i del temps que s’està requerint per estudiar bé el terreny, un espai amb edificis a tocar”, ha recordat.

Millorar la participació ciutadana

D’altra banda, el Ple ha donat llum verda —amb el vot a favor del PSC i LHECP-C i en contra d’ERC+EUiA , PP i VOX—  a modificar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal. A partir del mes vinent passaran a celebrar-se el quart dilluns de cada mes, a les 16.30 hores. En el cas que aquest dia fos inhàbil, la sessió plenària tindrà lloc el dia hàbil següent a la mateixa hora.

Els grups que s’hi han oposat al canvi, van considerar que aquesta mesura respon a fer compatible les responsabilitats de Núria Marín com alcaldessa i com a senadora a Madrid, una doble tasca que consideren va en detriment de les necessitats de L’Hospitalet. “Passar tots els plens a les tardes pot ser positiu per facilitar la participació de la ciutadania, però el canvi de dia no té cap més justificació. L’Hospitalet necessita d’una alcaldessa a temps complet”, afirma el portaveu del grup municipal de Voz, Francisco González.

Pel que fa a la participació ciutadana, el plenari també ha aprovat —a proposta d’ERC+EUiA, PP i LHECP-C— mesures per a la millora dels canals i òrgans de participació ciutadana existents a la ciutat. El text planteja que es constitueixi una comissió de treball, amb la participació de tots els grups polítics i de tècnics municipals, per tal de promoure la modificació dels reglaments orgànics de Participació Ciutadana (ROPC) i del Ple (ROP). La proposta de ROP s’haurà de portar a l’aprovació del Ple municipal en un termini màxim de sis mesos i la del ROPC abans d’acabar el 2024.

Segons el regidor d’ERC-EUiA, Coque Garcia, la reforma dels reglaments de participació porta tres mandants pendents. I ha recordat les diferents accions dutes a terme des del 2015 per renovar-los sense que hagin fructificat. “Realment hi ha mancances i barreres en la participació. Un consell de ciutat poc dinàmic, consells de districte dirigits, sense poder proposar temes de debat per influir en la presa de decisions i sovint amb manca de quòrum. I som en un nou mandat i seguim igual. No podem deixar passar més temps”, ha dit.

Flexibilització de les regles fiscals per als ens locals

El Ple municipal ha donat majoritàriament suport a la petició de millora del finançament municipal i la flexibilització de les regles fiscals per als ens locals, fins que es desenvolupi el nou marc de reforma econòmica local atesa la seva situació d’equilibri pressupostari al 2024. La iniciativa, presentada pel PSC i ERC+EUiA, ha comptat amb el vot a favor de LHECP-C, l’abstenció del PP i el vot en contra de VOX.

El portaveu del PSC, Francesc Belver, ha defensat que “hem demostrat des del món local que som prou adults per no necessitar de la tutel.la d’altre estaments per gestionar els nostres comptes i que hem estat capaços de contribuir a l’estabilitat del dèficit de l’Estat durant els últims 10/15 anys gràcies als superàvits que els ajuntaments hem generat”.

Belver ha posat en valor que durant la pandèmia des de l’administració de l’Estat s’autoritzés deixar sense efecte les limitacions de despesa que impedien als ajuntaments amb comptes amb superàvit poder destinar aquests recursos a inversions útils per als municipis. “Aquesta mesura no ha representat cap desgavell econòmic per als comptes públics”, per tant, ha insistit en demanar una llei de finançament local que permeti als ajuntaments planificar els seus comptes amb perspectiva, “sabent, per exemple, quines aportacions dels tributs de l’Estat els pertocarà i no com ara que els hem de treballar amb indifinició”.

Intervenir als voltants del c. de Pintor Sorolla

A l’apartat de mocions individuals, a proposta d’ERC+EUiA han tirat endavant per unanimitat, intervenir per dignificar el pàrquing del carrer del Pintor Sorolla —propietat d’ADIF i cedit a l’Ajuntament de L’Hospitalet— i garantir la seguretat a la zona delimitada pels carrers de Ponsich, Ca n’Alós i Treball, amb la millora de la il·luminació i l’increment de la presència policial especialment a les nits.

També a proposta d’ERC+EUiA s’ha aprovat parcialment, instar el govern municipal a realitzar i aprovar un nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni (PEPP) abans de finalitzar aquest mandat. Per contra es va rebutjar la proposta perquè l’Ajuntament adquirís l’edifici d’Olis Regàs, a Santa Eulàlia, actualment en venda, per destinar-lo a equipament públic.

En aquest punt de l’ordre del dia, la regidora de Santa Eulàlia, Imán Aisa, va aprofitar per informar sobre projectes que l’equip de govern té pensats per millorar els equipaments públics del districte: adequar Can Trinxet per acollir el centre cultural i la regidora i, en l’espai que alliberarien a la plaça Maria Artigal, construir la nova biblioteca.

Millora de l’enllumenat públic

A iniciativa del PP han tingut el suport unànime del Ple dues propostes. La primera, per demanar al Departament d’Educació de la Generalitat un augment de l’assignació pressupostària de l’Escola Oficial d’Idiomes, que s’ha reduït significativament aquest curs, i la segona, per millorar la il·luminació i el control i la cura de l’enllumenat públic.

Segons la regidora popular Lorena Paricio, “l’equip de govern hi està treballant, però aquesta moció vol anar més enllà i amb ella també volem denunciar la deixadesa que hi ha sobre l’enllumentat públic amb bombetes que triguen mesos en ser reparades, les apagades per deteriorament de la xarxa elèctrica, incendis en pisos de zones menys afavorides…”. Paricio ha demanat que s’accelerin els plans que s’estan executant abans del primer semestre del 2025”.

El tinent d’alcaldia David Gómez, responsable de Via pública, es va mostrar favorable a la moció “perquè ja treballem en aquest mateix sentit”. Les tasques de la Fase 1 del pla de millora dels punts foscos de la ciutat està executada i la Fase 2 la tenim ja dotada amb 1,8 M€ i s’està treballant amb tècnics i regidories per concretar les actuacions.

Gómez ha explicat que existeix un pla de manteniment i reparació i que l’Ajuntament ha interactuat amb les companyies elèctriques per instar-les a posar solucions quan hi ha hagut avaries.

Atenció a les persones que viuen soles

Finalment, el Ple ha donat suport a la moció presentada per LHECP per estudiar la implementació i el desplegament a la ciutat d’una Xarxa comunitària d’acció i prevenció per l’atenció de persones en situació de solitud, “amb l’objectiu de detectar i d’abordar problemàtiques de les persones grans que viuen soles”, segons ha explicat la regidora dels Comuns, Laura Alzamora.