El Ple municipal ha donat suport unànime a la moció que demana atendre la situació d’emergència educacional que es dona a les escoles de L’Hospitalet, presentada pel PSC, ERC+EUiA i L’HECP a instància del CCOO i que ha comptat amb el vot a favor del PP i de VOX.

La realitat en xifres

Segons el text, des de fa tres cursos la comunitat educativa denuncia la massificació en moltes aules de la ciutat, una situació que s’agreuja curs rere curs. Les aules d’infantil tenen 22 alumnes de mitjana, amb sobreràtios a la major part dels barris, i les aules de primària en tenen 25, per sobre de la mitjana de Catalunya. A l’ESO també hi ha sobreràtios, per sobre de 30 alumnes per aula, a dues zones educatives i als centres concertats de gairebé tota la ciutat. Les aules dels barris del nord de la ciutat, on hi ha més centres d’alta complexitat i més necessitats tenen de serveis públics de qualitat, són les que més pateixen aquesta saturació.

A més de l’augment de ràtios, molts centres educatius s’han vist en la necessitat per donar resposta a la demanda de crear grups nous, en concret 24 de primària i 5 de secundària. Això ha comportat “sacrificar” l’aula d’idiomes o de música, per exemple, reduint la qualitat de l’educació.

Més finançament i flexibilitzar criteris per als nous centres

Segons la moció, la solució a aquesta situació requereix mesures estructurals, com ara finançar adequadament l’educació amb l’equivalent al 6% del PIB i la reserva de solars per a la construcció de nous centres que calguin per donar resposta a aquesta demanda creixent i per acabar amb les construccions provisionals existents a la ciutat.

Mentre aquestes no es duen a terme, el text demana al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que de manera temporal flexibilitzin els criteris mínims que han de complir els solars destinats a la construcció de nous centres educatius a L’Hospitalet i a l’Ajuntament que realitzi les actuacions de planejament urbanístic necessàries per disposar en el futur dels solars amb una superfície que respecti els estàndards mínims de qualitat.

El mateix text també insta a l’executiu català a executar amb la màxima urgència les obres de substitució dels centres construïts la dècada dels 70 i inclosos al Pla d’urgència.

Unanimitat política

PSC. Regidor d’Educació, David Quirós: “Agraïm a CCOO aquesta moció que està treballant amb els grups parlamentaris perquè el departament d’Ensenyament tingui clar les necessitats i idiosincràsia de L’H en matèria educativa. Reivindiquem que totes les institucions hem de fer millor els deures per poder crear nous centres educatius. És cert que la matrícula viva massifica les nostres aules, però també és veritat que durant molts i molts anys aquí no s’han creat places noves”.

ERC+EUiA. Coportaveu Jaume Graells: “Cal que davant el Parlament demanem junts la flexibilització de criteris per construir noves escoles a la ciutat. Cal que reivindiquem L’Hospitalet i que alcen la veu contra l’enorme lentitud de l’administració per la burocràcia”.

PP. Portaveu Sònia Esplugas: “Calia haver actuat de manera conjunta i davant el Govern de la Generalitat abans, perquè ha arribat el moment en que la situació ja s’ha desbordat. Demano autocrítica als grups que tenen o han tingut responsabilitat de govern a la Generalitat. Ens preocupa que vinguin a parlar d’emergència educacional aquí i no siguin prou exigents davant l’administració que té les competències”

Vox. Portaveu Francisco González: “Estem d’acord que cal adaptar la legislació a la realitat de ciutats com L’Hospitalet amb densitat de població i escassa disponibilitat de sòl i fer el possible per reduir les ràtios a les aules. Ara bé, siguem conscients que no hi haurà solució per a la sobreràtio derivada de la matrícula viva mentre no s’ordeni l’allau incontrolada d’immigració que tenim avui dia”.

L’HECP. Portaveu Manuel Domínguez: “L’Hospitalet es troba en emergència educacional. Les dades són definitives. La sobreràtio és un problema amb múltiples causes i la complexitat que envolta la vida de part dels alumnes. La modificació legislativa que demanem al Parlament impulsada per CCOO no és la solució però pot ajudar. Davant una situació excepcional cap prendre mesures excepcionals”.

Els grups polítics també van aprovar per unanimitat altres dues mocions per millorar dos centres educatius del Districte I. La primera, a iniciativa d’ERC+EUiA i L’HECP, demana pla d’actuacions de millora de l’entorn l’Escola Ausiàs March, que inclogui la naturalització del pati i diferents tasques de manteniment, entre elles la neteja del talús i de l’entorn de les vies de Renfe que toquen el centre. També s’exigeix que es millori la seguretat dels accessos a l’escola.

Ausiàs March i Busquets i Punset, dues escoles en lluita

La segona, a iniciativa d’ERC+EUiA, demana al Govern municipal un pla de manteniment i la naturalització del patí mentre no es realitzen les obres de reforma integral de l’Escola Busquets i Punset, un dels centres del Pla d’urgència que continuen a l’espera que la Generalitat concreti els treballs.

Famíllies de tots dos centres acompanyades d’infants es van manifestar durant la sessió plenària per exigir celeritat en les actuacions i davant els micròfons de TV L’Hospitalet van criticar el Consistori per manca d’acció i per incomplir terminis.

El regidor d’Educació, David Quirós, va informar que en ambdós casos l’Ajuntament hi està treballant. En el cas de l’escola Ausiàs March, Quirós va desvetllar que l’alcaldessa ha plantejat a la consellera d’Educació que aquest centre passi a ser institut-escola de dues línies. “El projecte el té sobre la taula la consellera, tot i que ens ha dit que no és urgent”. Mentrestant ens comprometem a anar millorant la situació de l’escola”. en aquest sentit va dir que “volem pacificar l’entorn i garantir l’accés de les famílies i alumnes am seguretat i així ho farem. El tema del talús està planificat esbrossar-ho cada any un o dos cops”.

Respecte l’escola Busquets i Punset, el projecte de naturalització del pati s’està fent de la mà de l’Àrea Metropolitana i s’hi està treballant. Però justament aquest matí el departament d’Educació ens ha dit que està projectant la col.locació d’un ascensor per fer el centre accessible, en comptes d’escala d’emergència i finestres. Això té incidència sobre el pati i ara haurem de veure amb tècnics municipals i d’AMB l’afectació. En el moment que ens ho diguin, tirarem endavant les obres l’abans possible i els informarem del calendari. Som conscients de la vostra necessitat.

La coportaveu d’ERC+EUiA, Sílvia Casola, va aplaudir que la moció s’aprovés però va demanar a l’equip de govern que “no tornin a enganyar les famílies ni els alumnes. Han hagut de venir al ple perquè no se’ls està escoltant ni se’ls responen els correus electrònics i no s’està avançant en la reforma de la seva escola”.