El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de forma inicial el pressupost municipal per a l’any 2024, que és de 324,7 milions d’euros, xifra que representa un increment del 25,62 % (66,2 milions d’euros) respecte a l’exercici anterior (258,4 milions d’euros). D’aquesta quantitat, 24 milions d’euros es destinaran a inversions.

Els comptes han rebut llum verda amb el vot a favor del PSC i gràcies a l’abstenció de LHECP-C, mentre que els representants d’ERC-EUiA, PP i Vox, contraris tots tres a la proposta, s’han absentat en el moment d’emetre el vot.

En la presentació del projecte de pressupost, el regidor d’Hisenda i Urbanisme, i portaveu del grup del PSC, Francesc J. Belver, ha explicat que “respon a un context d’incertesa i d’indefinició”, davant la inconcreció hores d’ara de les aportacions que arribaran de l’Estat i de la Generalitat i també davant la més que probable recuperació de regles fiscals decretades per la Unió Europea que obligaran totes les administracions públiques a contenir la despesa, com ja va passar durant els anys de la crisi econòmica de la dècada anterior.

Tot i això, els comptes 2024 incrementen la despesa municipal en més de 33 M€. Segons Belver, aquest augment es justifica per “la pujada generalitzada dels preus per la crisi inflacionista, l’increment del cost de l’energia, la pujada de les retribucions del sector públic —pactada per a tot l’Estat— i per l’augment dels interessos de finançament del deute”.

Per fer front a aquesta despesa l’equip de govern preveu un augment dels ingressos propis (154,06M€) amb una pujada generalitzada del 3% dels impostos, taxes i preus públics, entre ells l’IBI ­-encara que es mantenen les bonificacions socials-, i també espera més recursos derivats de transmissions patrimonials. Igualment contempla un augment de les transferències de l’Estat i de les aportacions d’altres administracions, que en conjunt superarien el 50% del capítol d’ingressos. I també preveu sol.licitar un prèstec per valor de 16 M€.

Amb l’augment de la pressió fiscal recollida en les ordenances per al 2024 –aprovades definitivament en aquest ple amb els vots a favor del PSC i ERC-EUiA, l’abstenció de LHECP-C i el vot negatiu del PP i VOX— l’Ajuntament ingressarà 5,3 milions d’euros més que aquest 2023. El portaveu socialista ha argumentat que l’augment dels impostos és imprescindible en aquest context perquè “asseguren la prestació dels serveis sense posar en risc les finances municipals ni la qualitat i quantitat dels serveis públics que rep la ciutadania”.

Respecte el deute de l’Ajuntament, Belver ha destacat que “té unes finances solvents i sanejades, amb un deute del 26,66 % sobre els ingressos corrents, amb estalvi i capacitat de finançament i un període de pagament a proveïdors inferior a 30 dies”.

Acord amb els Comuns

El pressupost s’ha aprovat gràcies a l’abstenció del grup de L’Hospitalet en Comú Podem que fins a poques hores abans del Ple no havia fet pública la seva postura. A canvi d’aquesta abstenció, els Comuns i el PSC han pactat un acord de 46 punts amb accions que, segons LHECP-C, s’han d’implementar o iniciar durant el 2024. Entre aquests compromisos destaquen partides per adquirir habitatge social o obrir nous espais verds als barris del nord. També es contempla garantir l’empadronament a les persones sense domicili fix, entre d’altres propostes. Consulteu tots els detalls aquí.

El portaveu dels comuns, Manuel Domínguez, ha explicat que no són els comptes que “haguéssim volgut ni que haguéssim pactat”, però davant l’amenaça de regles fiscals que tornin a contenir la despesa pública, “pensem que és la nostra responsabilitat evitar una pròrroga dels pressupostos municipals”.

Reaccions de l’oposició contrària als pressupostos

Segons Belver aquests pressupostos “ens permetran situar L’Hospitalet en el camí de l’avenç que ens demana la ciutadania”. Una visió que ha estat rebutjada pel portaveu d’ERC-EUiA, Jaume Graells, qui ha justificat el posicionament contrari del seu grup dient que “anem a pitjor i aquest govern no reacciona”.

Per part del PP, la portaveu Sonia Esplugas ha negat que siguin els pressupostos més socials de la història com defensa l’equip de govern perquè “la principal despesa es preveu per a l’àmbit urbà” i ha dit que perpetuen la deixadesa per pateix la ciutat.

Per part de Vox, el portaveu Francisco González ha criticat uns comptes que contemplen “més despesa, més impostos i més deute” i ha considerat supèrflues partides per subvencionar entitats sense ànim de lucre o polítiques LGTBI, com a exemples.

Protesta d’ERC-EUiA, PP i Vox

Els representants d’ERC-EUiA, PP i Vox s’han absentat de la sala en el moment de la votació del pressupost municipal en senyal de protesta per la intervenció que ha realitzat l’alcaldessa en el moment de tancar aquest punt de l’ordre del dia. Tots tres grups han considerat que Núria Marín ha vulnerat el Reglament orgànic del Ple per haver fet una rèplica de caire polític davant comentaris d’aquests grups i per no haver-los tornat a donar la paraula a continuació perquè hi contrarepliquessin.

Marín ha assegurat que la seva intervenció s’ajusta al reglament i el PSC, de la seva banda, en una nota de premsa posterior, ha lamentat que, “en un fet sense precedents al municipi, aquests grups polítics mostren el seu desinterès total pels problemes reals de la ciutadania” i manifesta “rebuig a aquestes actituds poc democràtiques i que només fan créixer la desafecció de la ciutadania en aquests tipus de representants polítics”.

A què es destinaran els recursos?

El 75 % del pressupost corrent es destina a mesures incloses als entorns urbà i social, com són el manteniment i la neteja de l’espai públic, l’habitatge, la convivència, la seguretat, la mobilitat, la cultura, la dependència i l’educació.

Entorn Urbà: 105,7 M€, (+19% respecte el 2023) Algunes de les partides que registren un major increment són: habitatge i urbanisme (+8 milions d’euros); recollida de residus, neteja viària i clavegueram (+12 milions d’euros), i enllumenat públic (+1 milió d’euros). Altres actuacions seran les relacionades amb la instal·lació de vies pedalables, conversió de carrers en zones de vianants, modernització de la flota municipal de vehicles i implantació de les illes verdes, entre d’altres.

Entorn social: 94,31 M€ (+13 %), per implantar diferents mesures de reconstrucció d’infraestructures comunitàries i de serveis a les persones. S’incrementen: assistència a persones dependents (+3 milions d’euros), educació (+10 milions d’euros) i arts escèniques i música (1 milió d’euros).

Entorn econòmic: 27,64 M€ (+14 %), per reforçar l’estat del benestar, l’economia productiva, l’impuls de l’ocupació i la reformulació de les polítiques actives d’ocupació: comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (+2,5 milions d’euros).

Entorn institucional: 51,53 M€ (+8 %), per aprofundir en l’eficiència, la transparència i la proximitat: modernització dels sistemes d’informació corporativa i de l’administració electrònica; suport a l’administració digital; serveis de caràcter general, i atenció, participació i defensa de la ciutadania.

24 M€ per a inversions

El projecte de pressupost destina 24 milions d’euros a inversions. Amb aquesta partida es finançarà la construcció de l’Escola Paco Candel; les escoles bressol de Sant Josep i Collblanc; el menjador de Blocs Florida i el Casal de Sant Josep; les actuacions per millorar la mobilitat sostenible de la ciutat cofinançades pel fons Next Generation, com ara la remodelació d’una vintena de carrers del municipi, l’ampliació de les zones d’aparcament regulat (zones AIRE) prioritzant l’ús veïnal, la millora de la xarxa pedalable, la creació d’aparcaments segurs per a bicicletes, la compra d’autobusos elèctrics i l’actualització de les escales mecàniques de l’avinguda del Metro que connecten Santa Eulàlia i la Torrassa, i les obres de millora del Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa.