Una setantena d’entitats i agents socials i econòmics, a més de representants polítics, formaran part del nou Consell de Ciutat de L’Hospitalet, que ha iniciat el seu quart mandat, corresponent al mandat 2023-2027. Es tracta del màxim òrgan consultiu de participació ciutadana i  té l’objectiu de debatre, fer propostes i assessorar el govern municipal. 

Durant la sessió de constitució, s’ha presentat el projecte de l’Agenda Urbana de L’Hospitalet i el seu procés participatiu que afronta reptes mediambientals, socials, econòmics i urbanístics. Una iniciativa que vol donar resposta als objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU en el marc de l’Agenda 2030.

En aquest sentit, David Quirós, el tinent alcaldia de Serveis a les Persones, afirma que “la majoria dels objectius s’han de complir a les ciutats, des de la lluita real contra el canvi climàtic, el desenvolupament econòmic, amb la innovació, educació i la cultura com a elements de cohesió social, la ciutat dels 15 minuts, amb la garantia de serveis i recursos de proximitat”.

Entre els punts de l’ordre del dia hi havia la constitució del Ple i l’acceptació dels càrrecs; l’aprovació del calendari de sessions, es faran dues sessions ordinàries a l’any: una, entre els mesos d’abril i juny, i l’altra, entre els mesos d’octubre i desembre; l’aprovació de les propostes de nomenament dels membres de la Comissió Permanent, de les 10 persones o entitats designades pels membres del Ple, i dels representants del Ple del Consell de Ciutat a la Junta Local de Seguretat i al Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació.

El Consell de Ciutat serà un instrument de treball al voltant d’eixos com la joventut, la transició ecològica, la cultura, els drets ciutadans o la promoció econòmica.

Entre els assistents al Consell, Enric Roldán, membre Espai de Ciutadania i Moviment d’Ensenyants El Casalet, que ha apuntat que hauria de ser un  “òrgan menys rígid i menys burocràtic. Hi ha tres emergències a la ciutat: l’emergència social, amb cada cop desigualtats més grans; l’educacional, amb uns centre molt tensionats; i la climàtica”.

La presidenta Centre d’Estudis de L’Hospitalet, Carme Rimbau, assegura “no tinc gaire fe, però espero que serveixi per donar les nostres opinions i poder incidir n en benefici de la ciutat”.

El proper  mes de gener hi haurà dues sessions de treball, amb dos blocs temàtics cadascuna d’elles. La primera, el 16 de gener, per parlar dels reptes territorials, i la segona, el 23 de gener, per aprofundir en els reptes socioeconòmics.