El grup polític municipal del PSC presenta conjuntament amb totes les formacions, llevat de VOX, una moció de suport al Manifest amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones. El manifest amb el lema “Ja n’hi ha prou” ha estat creat conjuntament entre el Programa Municipal de la Dona i les entitats de dones de la ciutat.

Es vol incidir en la violència contra les dones i les noies, una de les més generalitzades al món, on una de cada tres dones patiran violència física o sexual al llarg de la seva vida pel fet de ser-ho. El manifest mostra l’augment de les violències digitals vinculades a actituds sexistes.

Una altra moció presentada pels socialistes, conjuntament amb L’Hospitalet En Comú Podem, demana l’adhesió a la Iniciativa Legislativa Popular per a la Proposició de Llei de Garanties del Finançament del Sistema Educatiu Català per un mínim del 6% del PIB per a Educació.

El portaveu municipal del PSC, Francesc Josep Belver, ha dit que “hi ha un compromís per part dels partits polítics, representants de la societat perquè en els pressupostos s’hi destini una quantitat significativa, el 6% del pressupost de la Generalitat tant en inversió com en despesa corrent”.

S’insta a traslladar al govern la necessitat d’ajustar l’atenció de les necessitats educatives que s’estan cobrint des de l’Ajuntament a l’evolució real de costos i preus com estableix la Disposició Addicional Quarta de la LEC.