En una trobada amb la militància socialista de L’Hospitalet a la seu de l’Agrupació Sud del PSC, el president del Fons Català de Cooperació i regidor a Igualada, Jordi Cuadras Oliva, ha defensat el compromís de més de 300 ajuntaments i altres institucions del país amb la cooperació internacional.

Ha afirmat que també és política local ajudar països en vies de desenvolupament o que pateixen guerres, com Ucraïna i Palestina, o catàstrofes naturals, com recentment al Marroc.

Segons Cuadras Oliva, “fer cooperació internacional posa sobre la taula realitats dels països del Sud global, com els fenòmens migratoris i els relacionats amb el canvi climàtic que ens ajuden a comprendre coses que passen aquí”. I ha afegit que “malgrat que algunes forces ho utilitzin de forma demagògica i populista, això enforteix els valors democràtics del nostre país”.

Una enquesta de la pròpia entitat diu que un 65% de la població catalana és partidària de destinar recursos a la cooperació internacional, tot i que poc més d’una desena d’ajuntaments catalans destinen el 0,7% del seu pressupost a aquest àmbit, si bé la majoria sí que arriba al 0,5%.

Més que a l’ajuda humanitària i d’emergència, el model del Fons Català de Cooperació dóna prioritat als projectes de reconstrucció i desenvolupament a mig termini amb entitats i oenegès locals.

En aquest sentit, Jordi Cuadras Oliva s’ha referit a la situació a la franja de Gaza i Cisjordània i ha explicat un projecte que els ajuntaments catalans finançaran amb 100.000 euros en els pròxims anys. “Convertirem dues furgonetes en unitats mèdiques que podran actuar sobre el terreny tant a Gaza com a Cisjordània i tindrà cadascuna 6 professionals mèdics”, ha dit.

L’Ajuntament de L’Hospitalet forma part del Fons Català de Cooperació des de l’any 1996 i enguany hi aportarà més de 8.000 euros, la quota que té assignada per sostenir el seu funcionament.