El Consorci Sanitari integral, que gestiona a L’Hospitalet diferents serveis com l’Hospital General, ha obert una convocatòria per la selecció de 205 professionals d’Infermeria. Es tracta d’un concurs d’oposició amb termini per inscriure’s fins al 31 de juliol.

El Consorci busca professionals per formar part dels seus equips. S’oferten places a tots els àmbits de la professió d’infermer. Per optar aquesta oferta pública es demana la titulació de graduada amb infermeria i la col·legiació.

Els centres on s’oferten places a L’Hospitalet són a l’Hospital General de L’Hospitalet (20 places), a l’Hospital Sociosanitari de L’Hospitalet, al CAE Ronda la Torrassa, al CAP Collblanc, al CAP la Torrassa, a la Residència Collblanc i a la Residència Francisco Padilla.

Per a més informació sobre els centres i torns de treball disponibles i per inscriure’s a l’oferta pública de places s’ha d’accedir al lloc web del CSI  i l’enllaç de gestió de convocatòries on es pot trobar tota la informació i les indicacions a seguir.

Oferta en diferents especialitats d’infermeria

Olga Marco, cap d’àrea gestió de persones, ha explicat que “és una convocatòria única en el CSI, de més de 200 places que correspon a la categoria d’infermeria i llevadores de les quals estem molt contents, perquè això és una oportunitat interna per als nostres professionals, i també externa per a totes aquelles persones que busquin una feina als nostres centres”.

Per la seva banda, Esther Solá, directora cooperativa de persones del CSI, ha assenyalat que “ofertem aquestes places a diferents centres de Barcelona,  L’Hospitalet,  i el Baix Llobregat. A més són llocs de feina en diferents àmbits d’activitat, hospitalària, ambulatòria o residencies”.

Es tracta d’una gran oportunitat de passar a formar part d’una plantilla de més de 4.000 professionals i amb expectatives de futur. Una oferta que vol pal·liar la demanda d’infermeres en les diferents especialitats amb l’objectiu de millorar l’atenció al pacient.

Olga Marco, ha assegurat que “la veritat és que les categories professionals en les quals tenim més demanda són tant a nivell mèdic com d’infermeria. És molt important aquesta oferta que nosaltres fem perquè és un motiu per reincorporar més gent al nostre equip amb l’objectiu de millorar l’atenció al ciutadà i al pacient”.