Arran de les al·legacions que van presentar La Saboga i No Més Blocs qüestionant alguns aspectes de l’estudi de l’impacte ambiental del PDU Biopol-Granvia, l’Oficina de Canvi Climàtic ha instat a les administracions impulsores reformular el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel desplegament del projecte. El Consorci per a la Reforma de la Granvia assumeix l’encàrrec, defensant que en cap moment es posa en dubte la validesa de l’estudi.

Membres de les entitats ecologistes No Més Blocs i La Saboga van detectar algunes incoherències en l’estudi d’impacte ambiental que inclou el PDU Biopol-Gran Via. Més concretament, en el càlcul de les emissions de gassos d’efecte hivernacle derivades de l’augment de la mobilitat que es generarà al voltant de les futures construccions.

“L’error més greu és que han calculat les emissions de GEH tenint en compte 100 desplaçaments quan està previst que el complex generi una mobilitat de prop de 32.000 vehicles“, ha detallat Javier Mulero, membre de la plataforma No Més Blocs.

Aquest va ser un dels errors que l’entitat ecologista va fer arribar al Consorci per la Reforma de la Gran Via en forma d’al·legació i, paral·lelament, el van enviar també a l’Oficina del Canvi Climàtic, que és l’organisme encarregat de proposar estratègies ambientals per tal complir els compromisos europeus en matèria de canvi climàtic.

Aquesta Oficina, que també s’encarrega de valorar els estudis de canvi climàtic dels planejaments urbanístics va donar la raó als errors que havien alertat les entitats ecologistes. “Que un departament de la Generalitat reconegui que el càlcul d’emissions de GEH està malament i que no s’ajusta als objectius del compromís europeu vers el canvi climàtic ens fa pensar que s’hauria de canviar alguna cosa del planejament o bé, tornar a fer l’estudi“, va afegir el Javier Mulero.

Segons el Consorci per la Reforma de la Gran Via, el que els ha demanat l’Oficina del Canvi Climàtic és que modifiquin, tan sols, una opció del programa informàtic perquè el càlcul de les emissions sigui més detallat.

El director del Consorci, Raúl Alvarín, va afegir que “en cap cas es posa en dubte la validesa de l’estudi. És més, nosaltres ja ho hem recalculat amb aquesta altra opció més detallada i els resultats són encara més favorables”.

L’informe de l’Oficina del Canvi Climàtic també ha demanat al Consorci que inclogui previsions i actuacions per contrarrestar els efectes del canvi climàtic com els períodes de sequera, forta calor o possibles inundacions. Mesures que segons Alvarín, ja s’hi incorporen. “En qualsevol cas, farem un aclariment explicant a on es poden trobar aquestes comprovacions. I fins i tot si hem explicar-les més, ho farem. Per exemple, està dit que davant episodis d’extrema sequera, es recomanen espècies vegetals que siguin resistents a la sequera i, davant episodis de calor extrem, es contemplen arbres de gran copa que garanteixin la implantació de refugis climàtics. Tot això està dit en el PDU i en l’estudi ambiental estratègic i és el que aclarirem davant l’Oficina del Canvi climàtic”, explica.

No Més Blocs i La Saboga han iniciat una campanya de recaptació de fons pel finançament de la via judicial per aturar el PDU Biopol-Gran Via (lasaboga@gmail.com). L’anterior projecte ja va ser anul·lat l’any 2017 per incomplir la normativa de zones verdes, entre d’altres.