L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) compta amb el primer equipament de tomografia i ressonància magnètica assistencial públic de l’estat espanyol. Aquest innovador dispositiu, que es va posar en marxar el 2022, està permetent millorar el diagnòstic i la valoració de nombroses malalties cerebrals, càncers, malalties del cor i malalties minoritàries.

Aquest dijous, l’ha visitat el conseller de Salut, Manel Balcells, i ha assegurat que l’equipament “representa una millora molt important en el diagnòstic i seguiment de la malaltia oncològica. Trobem la fusió del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear amb unes noves tecnologies espectaculars , que permeten als professionals ser més ajustats en el diagnòstic i en el tractament”.

Balcells ha afirmat que “es troba a disposició del conjunt del país i demostra que som capaços de treballar en xarxa per la millora de la patologia oncològica. Avui dia qui té la mala fortuna de patir un càncer a Catalunya està molt ben tractat, a l’alçada dels millors països del món”.

Aquest dispositiu, valorat en més de 6 milions d’euros, ha estat una cessió filantròpica de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i es troba al Centre d’Alta Precisió Diagnòstica. Va començar a funcionar progressivament el novembre del 2022 i recentment ha començat a ampliar l’abast de la seva activitat a pacients de tot el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Dels 600 estudis ja realitzats per PET/RM de l’Hospital de Bellvitge des de la seva posada en marxa, la meitat han estat sobre patologies cerebrals i han permès fer diagnòstics més precisos sobre Alzheimer, Parkinson, morts neuronals o l’epilèpsia.

L’equip PET/RM ubicat al Centre d’Alta Precisió Diagnòstica de l’Hospital Universitari de Bellvitge és el primer que es posa en marxa en un centre públic de l’Estat espanyol amb finalitats assistencials, i un dels primers d’Europa que no té una aplicació monogràfica o restringida a una especialitat, sinó oberta a totes les patologies que es puguin beneficiar d’aquesta exploració.

El nou equipament ha requerit una formació especialitzada prèvia dels professionals, i ha implicat també el desplegament d’una nova manera de treballar, ja que per primera vegada a Bellvitge especialistes en medicina nuclear i en radiologia es fan responsables simultàniament d’una exploració tant en la protocol·lització com realitzant un informe conjunt.

PET/RM: dues potents eines en una

La PET/RM és un sofisticat equipament que integra en una sola exploració les dues eines de diagnòstic per la imatge més potents actualment en medicina: la tomografia d’emissió de positrons (PET) i la ressonància magnètica (RM). La combinació d’ambdós sistemes conjuntament amb el treball en equip multidisciplinari, permet oferir amb una sola prova un diagnòstic d’excel·lència.