Com seria un parc si hi trobessin un codi QR que ens permetés fer una sessió guiada de meditació? Doncs això és el que ha imaginat aquest grup de joves estudiants de Secundària, membres del Consell de Noies i Nois després que a l’inici del curs la salut mental fons considerada un tema cabal.

L’objectiu és que als parcs i zones verdes d’esbarjo i descans de la ciutat s’hi puguin trobar codis QR, anomenats Espai Aquí i Ara, amb un àudio amb pautes de relaxació i meditació.

Roger Riera, dinamitzador del grup d’Urbanisme i Coneixement de la Ciutat del Consell de Nois i Noies, ha explicat que es tracta de “posar uns codis QR i que qualsevol persona que passi pel parc els pugui escanejar amb el mòbil i poder oferir així uns espais de pausa per gaudir del present i estar millor amb nosaltres mateixos”.

Abans de desenvolupar a fons el projecte, un grup de joves del Consell de Nois i Noies ha experimentat aquesta sensació de forma directa, al parc metropolità de Bellvitge.

És el cas de la Marina Ghita, alumna de l’Institut Bisbe Berenguer, creu que “està molt bé el projecte per ajudar moltes persones i fer una ciutat millor”. La seva companya Lucía Luo Zhang assegura que “es una eina molt bona per reflexionar sobre la vida i m’ha semblat molt relexant perquè com que la veu es femenina em domava molta confiança”.

L’objectiu és que aquestes sessions de meditació via codi QR estiguin a l’abast del conjunt de la ciutadania, “tant de joves i adolescents com de la gent gran”, ha comentat l’autora de l’àudio de meditació Eva Sánchez, mentora experta en relacions

A banda d’aquesta eina digital, el grup d’Urbanisme i Coneixement de la Ciutat del Consell de Nois i Noies també apunta que per reforçar la salut mental de la població, a la ciutat caldrien moltes més zones verdes on trobar la calma.

Laia Miguelez, alumna de l’Institut Santa Eulàlia, ha apuntat que “a L’Hospitalet som molta gent i no hi ha prou espais per meditar”. I en la mateixa línia, la seva companya, Aiza Haider, ha afegit que “on vivim nosaltres hi ha molta ‘ciutat’, però poques zones verdes i seria important que n’hi hagués més”.

Aquest grup de treball del Consell de Noies i Nois té previst acabar de perfilar amb el personal tècnic de l’Ajuntament el desplegament d’aquests codis QR de meditació pels parcs de la ciutat.