El centre comercial Gran Via 2, ubicat al Districte econòmic de L’H, acull el dipòsit d’aigua del subsòl més gran de la ciutat. Té una capacitat de 1.135 metres cúbics que s’utilitzen per al reg i la neteja de tot el districte. Gràcies a l’aprofitament del freàtic, l’Ajuntament ha reduït el consum un 22% el consum d’aigua potable de 2007 a 2008. En aquests moments, L’Hospitalet neteja el 98% de les places i carrers de la ciutat, i rega el 70% dels jardins públics amb aigües sobrants de les capes freàtiques de la ciutat. El municipi es troba dins l’aqüífer del delta del Llobregat, que abasta 210 quilòmetres quadrats i disposa d’una important reserva d’aigua del subsòl. És per això que l’Ajuntament va decidir a finals dels anys 90 recuperar aquesta aigua i destinar-la al reg i la neteja de carrers a través de dos sistemes, la creació de dipòsits o s’acumula l’aigua o la recuperació de l’aigua del subsòl que es filtra a la xarxa soterrània del metro.

“Aquesta recuperació d’aigua ha fet que l’Ajuntament redueixi un 22% el consum d’aigua potable entre 2007 i 2008, afirma Xavier Iaregui, director de la zona Llobregat d’Aigües de Barcelona. Aquesta empresa s’encarrega de fer els controls de l’aigua perquè, encara que no sigui adient per la consum de boca, es pugui fer servir en condicions per al reg de parcs i jardins.

El dipòsit més gran de aigua del freàtic a la ciutat es troba al centre comercial Gran Via 2, al Districte Econòmic. En la zona del pàrquing s’ha ubicat el sistema de captació d’aigua que pot acumular fins 1.135 metres cúbics, amb els quals es rega i neteja tot el districte i fins i tot permet que el facin servir els bombers de la ciutat. Aquest dipòsit, que l’alcaldessa Núria Marín, ha visitat acompanyada del gerent del centres comercial, Jorge Fonseca, i dels responsables d’Aigües de Barcelona, recull l’aigua de la zona més baixa de la ciutat respecte el nivell del mar.

Altres fonts principals d’aigües freàtiques són els pous del metro de la Torrassa i del de Can Serra que abasteixen altres 5 dipòsits amb d’aigua del subsòl: els de la Torrassa i de la Tecla Sala, que s’alimenten de l’aigua que extreuen les bombes del metro; el de les Planes-Alt (al parc de les Planes) i el de les Planes-Baix (al parc de Can Cluset), que es nodreixen de l’aigua del metro de Can Serra, i el dipòsit de Can Buxeres, que recull aigua de la mina de Can Buxeres i també del de les Planes-Baix.

En tots aquests dipòsits hi ha hidrants per on es carreguen els vehicles municipals de reg i neteja. També s’utilitzen per carregar els dipòsits de la urbanització de la Marina.

El futur parc de Can Rigal i la Porta Nord tindran també un sistema propi de reg que aprofitarà un corrent d’aigua soterrani anomenat mina de Can Rigal. Així mateix, quan es projecten noves urbanitzacions a la ciutat amb zones verdes, es té en compte plantar espècies vegetals que no necessitin gaire aigua i garantir el reg amb aigua freàtica. Per això s’ha fet un nou dipòsit al pàrquing de la Marina i s’estan construint altres a la plaça del Vidre o al cabal del canal de la Infanta, per exemple, o als camps municipals de futbol (tot i que tenen gespa artificial, aquesta s’ha de mullar per mantenir-la). <br<
També s’està fent un altre dipòsit a l’avinguda del Carrilet amb el carrer de Prim que recull l’aigua sota l’aparcament de la plaça de Camilo José Cela i que es farà servir per regar els jardins del Carrilet i de la plaça dels Avis. També aprofintant la construcció de l’AVE s’ha creat un dipòsit a l’avinguda de Vilanova de 300 metres cúbics per regar el barri del Gornal.

Però la construcció de dipòsits o punts de captació d’aigua no acaba aquí. L’Ajuntament estudia ara obrir altres punts a les estacions de la rambla de Just Oliveras (Línia 1 del metro) i de L’Hospitalet (Ferrocarrils de la Generalitat) per aprofitar l’aigua de bombeig soterrània.

El tècnic municipal de Medi Ambient, Manuel Zarobe, afirma que les reserves del freàtic de L’Hospitalet són pràcticament inesgotables perquè “es troba just a sobre de l’aqüífer del delta i, a més, totes les indústries de Zona Franca que abans captaven aquesta aigua, com la Seat, ja no hi són. Avui, poden dir que l’aqüífer quasi té excedents”.

Canal-h 21/06/09