El Centre Municipal Ana Díaz Rico ha fet 10 anys. Ha estat una dècada de servei a la ciutadania i als barris de la Florida i les Planes. 

El Centre Municipal Ana Díaz Rico va ser inaugurat a inicis del 2013 després de molts anys de reivindicacions veïnals que reclamaven un equipament on les entitats de les Planes i la Florida poguessin dur a terme activitats. El centre rep el nom en homenatge a una de les impulsores de l’AV la Florida i defensora dels drets de la dona, morta el 2012, i la tasca de la qual va ser reconeguda per l’Ajuntament el 2006.

Aquests anys el centre ha complert amb l’objectiu de ser “un element de cohesió i dinamització del barri”, declara Lola Ramos, regidora dels districtes IV i V. La regidora afirma també que “ha facilitat projectes en què molts joves han trobat la seva motivació i una alternativa millor que ser al carrer; sense l’existència del centre, la vida de molta gent canviaria a pitjor”.

És un edifici senzill i sense excessos, d’una sola planta i només 400 m2, que disposa d’una àmplia sala polivalent per acollir activitats diverses, a més de sales que comparteixen les entitats del barri. També compta amb una sala d’informàtica i una amb aïllament acústic perquè “els grups del barri puguin assajar a canvi d’oferir actuacions en festes i actes”, explica Ramos, que recorda que “hi han passat cantants com Gisela Quirós”.

Al llarg d’aquests deu anys s’han programat activitats de tota mena: tallers de dansa i teatre, gimnàstica, sardanes, cursos de castellà i català, activitats de reforç educatiu, formació i orientació laboral, entre d’altres, sempre organitzades a proposta de les entitats del barri i, en molts casos, dirigides pels mateixos veïns. Un exemple n’és el grup Mujeres Brillantes, que fomenta la fraternitat i l’envelliment actiu. Des dels seus inicis es mantenen els cursos de guitarra, el grup de pintura, així com un cicle de cinema dinamitzat per veïns en col·laboració amb la Biblioteca la Florida, per citar-ne algunes.

El coordinador del Pla Integral les Planes-Blocs Florida, Lluís Esteve, apunta que “moltes activitats estan incloses al Pla Integral, com ara el Punt TIC de l’associació AEMA, el projecte Entreveïnes de la Cooperativa Brotes, o l’Espai de Criança de l’Esplai la Florida”.