En el punt més elevat de la Torrassa, des d’on s’aguaita tota la ciutat es va començar a construir al segle XII una fortificació medieval que va anar modificant-se amb el pas dels segles i transformant-se en una masia: la masia de la Torrassa que va donar nom al barri.

Al segle XX la masia es va abandonar i va quedar envoltada d’edificis. Tot i que se sabia que era un edifici antic, no va ser fins el 2008 que, durant uns treballs de rehabilitació, es va descobrir que la masia amagava les restes de la fortalesa medieval del Castell de Bellvís.

Des del 2008, el Castell de Bellvís ha passat per diverses fases de rehabilitació i recuperació de l’antiga fortalesa medieval. Els últims treballs van consistir en la restauració de la muralla nord i es preveu que aquest setembre comenci l’excavació arqueològica del recinte. Es tracta d’un pas previ a la transformació del castell en un futur centre d’interpretació històrica.

Ara per ara, l’única part visible del Castell de Bellvís és la muralla nord que ha estat rehabilitada. María José García Mulero, una de les conservadores i restauradores de l’edifici, ha explicat quins treballs s’han fet fins al moment.

Els treballs perquè el castell tornés a veure la llum van començar amb la identificació i desmuntatge de les estructures contemporànies.

Amb el mur original de la façana nord al descobert, el 2018 es feien els treballs de neteja i consolidació. Es van tapar les esquerdes i forats, es va protegir la coberta amb una lona impermeable i es va enderrocar el mur exterior que impedia la vista del castell des del carrer.

Posteriorment, al 2021, es tornava a intervenir sobre la muralla nord. En aquesta ocasió, es van restaurar els morters i les espitlleres medievals, mentre que les portes i finestres contemporànies es van integrar en el conjunt.

Durant totes aquestes feines es van descobrir restes d’època romana que s’havien aprofitat per construir la fortalesa. També es va descobrir que les pedres del Castell de Bellvís provenien de Montjuïc i eren de molt bona qualitat.

Un centre d’interpretació

L’objectiu ara, és la rehabilitació integral del castell per fer-hi un centre d’interpretació de l’època medieval i un mirador.

El projecte del nou equipament, però, dependrà dels treballs arqueològics pendents. “Potser es troben restes del castell i caldrà valorar si s’ensenyen en el lloc on es troben o si es desmunten”, explica Maria José García, que afegeix que de vegades la troballa de restes arqueològics ha provocat que es canviïn els projectes previstos, com va passar amb el Mercat del Born a Barcelona.

Les entitats reclamen agilitzar la rehabilitació

La rehabilitació del Castell de Bellvís ha estat una qüestió fortament reinvidicada per bona part dels moviments veïnals de Collblanc-la Torrassa i els grups de patrimoni de la ciutat. Ens els últims anys, diferents col·lectius han protagonitzat mobilitzacions i campanyes per accelerar la conservació de la fortalesa medieval.

En aquest sentit, es mostren satisfets amb el resultat dels treballs que s’han fet fins ara, però consideren que són insuficients i que avançen a un ritme massa lent. També demanen que el futur centre d’interpretació històrica del castell es projecti en clau de barri.