L’autoritat Metropolitana del Transport permetrà estacionar de forma segura a partir de l’1 de febrer patinets i d’altres vehicles de mobilitats personals als mòduls de Bicibox. Recordem que en aquesta data entra en vigor la prohibició temporal d’accés d’aquests vehicles al transport públic.

 L’objectiu és facilitar l’estacionament d’aquests vehicles al Bicibox, de manera que s’afavoreixi la intermodalitat amb el transport públic quan entri en vigor la prohibició d’accedir amb aquests vehicles de mobilitat personal com ara patinets elèctrics.
Per utilitzar el Bicibox, s’haurà d’estar donat d’alta del servei i tenir el vehicle registrat. Poden donar-se dues situacions:

  • Que s’estigui donat d’alta del servei perquè ja s’utilitza l’aparcament de bicicletes. En aquest cas, només cal registrar el patinet o VMP.
  • Que no s’estigui donat d’alta del servei i, per tant, no s’hagi fet servir amb anterioritat. Aleshores cal donar-se d’alta al Bicibox i, també, registrar el patinet o VMP.

Pots trobar la informació detallada per donar-se d’alta en aquest enllaçEl servei és gratuït. Per conèixer la normativa i les condicions d’ús, consulta aquí.

Pots  localitzar totes les estacions de Bicibox a la metròpolis de Barcelona.

El servei Bicibox de l’AMB

El Bicibox, un servei metropolità complementari al transport públic, es presta de manera gratuïta i té com a objectiu l’aparcament segur de bicicletes, per fomentar la intermodalitat i els desplaçaments sostenibles per la metròpolis de Barcelona.

El servei del Bicibox té actualment 19.488 usuaris i 2.453 places. Funciona amb diferents formats: en mòduls al carrer, en aparcaments de gran capacitat a prop d’estacions de tren, estacions de metro (, i en locals a peu de carrer, com en el cas del de Sant Joan Despí.