D’acord amb la funció que tenen, com es classifiquen els barris com el de Bellvitge?

Aquesta era la primera pregunta de l’exercici número 3 de l’examen de Geografia a la qual s’han hagut d’enfrontar els alumnes que estan fent les Proves d’Accés a la Universitat. Tot i que segurament als alumnes hospitalencs no els hi ha sorprès, les reaccions a les xarxes no han trigat a sortir.

I respecte a la resposta, la gran majoria tenia clar que els barris com Bellvitge són residencials i se situen a les perifèries urbanes. El que potser alguns no sabien és que Bellvitge en els seus orígens era una terra de camps fèrtils, al delta de Llobregat, amb moltes masies que han desaparegut.

En quines zones urbanes es va construir aquest tipus de barri?

Tot i que hagués estat un afegit explicar la història dels orígens de Bellvitge, el que demanaven els examinadors era respondre que és un barri residencial del tipus ciutat dormitori, tal com es pot comprovar a les correccions oficials dels exàmens. Si els alumnes han respós d’aquesta manera a aquestes dues primeres preguntes, ja compten amb mig punt.

En qui període es van construir la majoria de barris d’aquest tipus i quins problemes urbanístics presentaven?

Aquesta pregunta de desenvolupar té un valor de mig punt si es completa de manera correcta. A Bellvitge es van construir 10.000 habitatges entre els anys 1965 i 1975, encara que la previsió de crear una zona residencial en aquest territori és anterior. Es va triar aquest indret perquè era una zona molt plana, a prop de Barcelona. Va néixer per donar resposta a les necessitats dels migrants d’altres regions d’Espanya.

Amb relació als problemes que comportaven, la manca de serveis educatius, sanitaris i de comunicacions van ser motiu de mobilització dels habitants dels barris. Així, en plena època franquista, la lluita obrera va traspassar els murs de per exemple, la fàbrica de SEAT a la Zona Franca i va arribar a Bellvitge per defensar els interessos dels seus habitants front l’especulació urbanística i els desgavells del poder local.

Gràcies a la pressió veïnal, no es van construir tots els blocs que estaven planificats i ara el barri compta amb espais verds i de serveis.

Justifiqueu si l’afirmació següent és vertadera o falsa: “A les ciutats existeix una segregació espacial de la població segons el nivell de renda”

A la darrera pregunta, els alumnes havien de contestar que l’afirmació és certa i que aquest fet té a veure amb condicions com els preus del sòl i l’habitatge. Moltes persones de classe treballadora van anar a parar a Bellvitge.

Ara, els alumnes esperen les correccions oficials, però tu hauries sabut respondre aquestes preguntes?