Fa 15 anys que la neteja dels carrers de L’Hospitalet es fa amb l’aigua que s’extreu del subsol, és a dir, una aigua no potable. També bona part dels parcs i jardins es reguen amb aigües freàtiques. Per això, durant l’actual fase de sequera, l’Ajuntament no ha d’aplicar restriccions per a les tasques de manteniment de l’espai públic.

Al Parc de Sanejament de L’Hospitalet es troba l’hidrant que bombeja aigua del subsol per omplir els camions cisterna que s’encarreguen de la neteja viària de la ciutat. Els 250 metres cúbics que s’extreuen diàriament són suficients per cobrir tota la neteja de la ciutat.

Aquesta aigua que es bombeja des de 20 metres de profunditat no és apta per al consum humà, però abans de fer-la servir ha de passar igualment per un tractament de desinfecció i descalcificació.

El Lluís Fatás, cap del servei neteja Ajuntament L’Hospitalet, ha explicat “que ho fem així des de fa 15 anys i per això el decret de sequera no ens afectarà, perquè no fem servir aigua potable. Vam prendre aquesta decisió per estalviar aigua de consum humà perquè la despesa econòmica existeix igualment”.

L’aigua del subsol és un recurs hídric de què disposa L’Hospitalet per la seva proximitat al riu Llobregat i el mar que fa que sota terra estigui sempre inundat. Però no tots els municipis de la ribera del Llobregat compten amb infraestructures per fer aquest aprofitament.

Uns anys més tard, L’Hospitalet va arribar a un acord amb TMB per aprofitar l’aigua que es filtra als túnels de l’L1 de metro i que s’ha de bombejar per evitar inundacions. Fins llavors, acabaven al clavegueram.

Aquesta és l’aigua que alimenta els dipòsits de la majoria de parcs i jardins de la ciutat. Per això, de moment, es podrà continuar regant. Tan sols s’ha hagut de restringir l’ús de l’aigua potable per al reg d’algunes zones on les infraestructures del freàtic no arriben.

Però si la sequera s’allarga, podria haver-hi restriccions fins i tot en l’ús de l’aigua freàtica per al manteniment de les zones verdes.