La pandèmia de la Covid va sacsejar molts àmbits sanitaris. Un d’ells va ser el de l’atenció a la salut mental. Precisament, el CAP de la Florida va ser un dels centres d’atenció primària on la Generalitat va començar a desplegar el Pla de Benestar Emocional i Salut Comunitària. Després de més de dos anys de la seva posada en marxa, parlem a l’espai de l’Entrevista amb la Jessica Rafael Lafuente, referent Territorial de Salut Comunitària del Servei d’Atenció Primària Delta.

Segons Jessica Rafel, el balanç que es pot fer d’aquest servei “és molt positiu perquè els professionals s’han integrat molt bé als equips d’atenció primària. Han donat un gran impuls a les activitats grupals i han generat un enfortiment de la xarxa comunitària a la ciutat”.

La metodologia d’aquest Pla de Benestar Emocional i Salut Comunitària consisteix en treballar en “activitats grupals amb persones que arriben a través de la derivació de medicina, infermeria o de treball social i si es detecta que es poden beneficiar d’alguna de les activitats es trasllada al referent de benestar comunitari i en fa una valoració”.

Actualment, a L’Hospitalet hi ha 11 referents de benestar emocional comunitari, un per cada equip de primària més un professional de reforç. “Està instal·lat a tots els equips d’atenció primària de Catalunya, uns 350 professionals”.

La pandèmia ha fet encara més palesa la necessitat que l’atenció primària reforci l’atenció psicològica. Jessica Rafael apunta que “aquests referents treballen per una promoció i prevenció de la malaltia mental. S’han detectat necessitats de tipus de simptomatologia  ansiosa, de gestió emocionals en adults i adolescents, de dolor crònic o d’acompanyament a persones cuidadores”.

Pel que fa al futur d’aquesta pla, la referent territorial afegeix que “cal consolidar aquesta figura i seguir treballant  perquè veiem que és una necessitat en l’àmbit de l’atenció primària”. Jessica Rafael també ha recordat que s’han incorporat  fisioterapeutes comunitaris, dietistes i nutricionistes i higienistes dentals que han ajudat a “enfortir l’atenció primària”.