Plàudite Teatre ha dut a escena la darrera representació de l’obra “Ecofeminisme: Camí de Pau”, un muntatge de teatre comunitari i social co-creat i interpretat per dones originàries del conegut com a Sud Global, aquelles regions del planeta en vies de desenvolupament. Dones totes elles activistes compromeses amb els drets humans i víctimes de les violències estructurals que es pateixen en els seus països i també a Europa pel fet de ser dones i defensores de la Vida i la Terra.

El projecte, amb el suport del Departament  d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Calatunya, està emmarcat dins la Càtedra UNESCO de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

L’espectacle ha donat veu a dones sense veu, persones migrades que es van veure forçades a abandonar els seus països per defensar els drets humans. Al mateix temps és una manera de sensibilitzar sobre el moviment ecofeminista que representa la lluita social de les activistas contra la violencia institucional, colonial i feminicida.

La directora de Plàudite Teatre, Eugenia Delgado, destaca el valor de reparació que ha tingut el projecte: “A mesura que hem anat construïnt a partir de les experiències autobiogràfiques i a partir de les veus de les dones que no tenen veu, ens hem adonat que hem fet un camí de reparació i de pau per aquestes dones”.

La representació ha tingut lloc a l’Edifici Freixes i ha comptat amb un col·loqui posterior moderat per l’antropòloga Yayo Herrero. Herrero ha estat coordinadora estatal d’Ecologistes en Acció i ha participat en nombroses iniciatives socials sobre promoció dels Drets Humans i ecologia social.

Yayo Herrero argumenta que els moviments ecofeministes “s’assenten sòlidament en el territori. En ells, es produeix un procés emancipador per a les persones que els integren que es transformen en agents de resistència, lluita i canvi. El propòsit d’aquestes lluites és la dignitat i el sosteniment de vides que paguin la pena de ser viscudes”.