Els ciutadans que, a partir d’aquest dissabte, vagin a la farmàcia a buscar un medicament receptat per un metge del Servei Català de la Salut hauran de pagar un euro per cada fàrmac que adquireixin. Es tracta d’una mesura impulsada pel Govern de la Generalitat i que preveu recaptar uns 50 milions d’euros aquest any.

A partir d’aquest dissabte, tots els ciutadans hauran de pagar un euro per cada fàrmac dispensat excepte aquells usuaris de la sanitat pública catalana que no siguin beneficiaris de pensions no contributives o per minusvalidesa, del programa de renda mínima d’inserció i del Fons d’Assistència Social. Les dades corresponents a les persones exemptes de pagar l’euro per recepta s’actualitzaran mensualment, i els farmacèutics les podran consultar a través de la recepta electrònica, abans d’abonar o no la taxa.

Les receptes que tinguin un preu inferior a 1,67 euros quedaran exemptes d’aquest nou impost així com també els productes dietoterapèutics, els fàrmacs que s’hagin dispensat en hospitals i el que s’hagin receptat per mútues de treball. El Departament de Salut estima que la mitjana que cada ciutadà haurà de pagar serà de 13 euros l’any. Però per evitar un pagament excessiu d’aquesta taxa i que, per tant, suposi una barrera al compliment terapèutic, no es pagarà, en cap cas, més de 61 euros l’any.

Segons ha explicat Carme Trias, propietària de la farmàcia ubicada a l’avinguda Josep Tarradellas de L’Hospitalet, si un ciutadà es nega a pagar aquesta taxa “li dispensarem el fàrmac, però haurà d’omplir un paper on quedi constància de la seva acció”. A partir d’aquí, el Servei Català de la Salut iniciarà la denúncia corresponent. Tal com ha afirmat Carme Trias, els farmacèutics “només actuaran com a recaptadors”.

L’any passat la sanitat catalana va emetre 155 milions de receptes, fet que va suposar una despesa de 1.692 milions d’euros.

A l’entrada en vigor d’aquesta nova taxa, s’hi ha d’afegir la posada en marxa, d’aquí dues setmanes, dels nous copagaments de tot l’Estat. Així doncs, els pensionistes, tret dels exempts (aturats que han acabat el subsidi, rendes mínimes, síndrome tòxica o accidents de treball) pagaran el 10% del preu.

Col•lectius vulnerables

Des de Creu Roja temen que l’entrada en vigor d’aquesta taxa en l’àmbit de la sanitat pública catalana perjudiqui als sectors més desafavorits. Segons el coordinador de Creu Roja de L’Hospitalet, Ramon Torné, l’euro per recepta és una mesura més que es pren en el context d’una crisi econòmica i que “pot perjudicar la qualitat de vida dels col•lectius més vulnerables”.

En aquest sentit, Ramon Torné, ha remarcat que “els programes d’atenció a aquests sectors de la població impulsats per les entitats socials són primordials”, tal com recull el darrer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya sobre “L’impacte de la crisi en les persones grans”.