Els professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge han preparat una sèrie de continguts didàctics sobre malalties concretes, proves o procediments i diversos consells per tenir una millor cura de la salut, a l’espai ‘Aula de Salut’ del portal web del centre sanitari.

En aquest espai podem trobar diferents entrades divulgatives sobre qüestions de salut, ordenades alfabèticament informant de malalties, consells de salut, proves mèdiques, entre d’altres.

Hi ha temes tan diversos com les al·lèrgies, la hipertensió, la diabetis, l’epilèpsia i o l’obesitat.

La informació ha estat elaborada pels equips sanitaris de l’Hospital de Bellvitge i s’explica de manera entenedora per a qualsevol pacient o persona sense coneixements mèdics.