El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat, dimarts 16 d’abril, les setze candidatures que es podran votar a les eleccions al Parlament del diumenge 12 de maig. Uns comicis on fins a dinou dirigents locals opten a ser escollits com a diputats i diputades. Una xifra superior als darrers comicis catalans del 2021, on van ser catorze els ciutadans hospitalencs que van formar part de les llistes.

Qui pot votar a les eleccions al Parlament 2024?

Poden votar els ciutadans espanyols majors de divuit anys empadronats en qualsevol municipi de Catalunya, inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

També poden votar els ciutadans espanyols residents al l’estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer empadronament, i que acreditin aquesta condició al consolat d’Espanya corresponent.

Com es pot votar per correu?

Es pot sol·licitar el dret a votar per correu des del 19 d’abril fins al 2 de maig, ambdós inclosos. De manera presencial cal adreçar-se a qualsevol Oficina de Correus amb el DNI. Allà mateix caldrà omplir un formulari indicant l’adreça on es vol rebre la documentació. és un tràmit gratuït.

També es pot fer la tramitació del vot per correu mitjançant la web de Correus. Per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (DNI electrònic o certificat digital vàlid).

Un cop feta la sol·licitud, i com a màxim el 5 de maig, l’Oficina del Cens Electoral Provincial farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu. La papereta de la candidatura triada s’haurà de posar dins el sobre blanc de votació. Fins al 9 de maig es podrà portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus.

Campanya electoral

La mitjanit del 25 al 26 d’abril serà l’inici de la campanya electoral. Mentre que el divendres 10 de maig finalitzaran els actes on els partits podran fer mítings i demanar el vot.