L’Ajuntament ha celebrat una sessió extraordinària del Ple municipal aquest dilluns. L’ordre del dia incloïa, d’una banda, el sorteig per escollir els membres de les meses electorals per al proper 12 de maig i, d’altra banda, sotmetre a votació les mocions que en la sessió de març no es van poder debatre a causa de problemes tècnics amb l’equip de gravacions de la sala.

Entre les propostes dels grups que s’han presentat, set en total, el Ple ha donat llum verda a la moció del PP que insta l’equip de govern a emprendre un seguit de millores laborals per al cos de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet. El text impulsat pel grup municipal del Partit Popular demana la convocatòria de noves places; l’actualització de les retribucions i els plusos dels agents; replantejar i consensuar el calendari laboral anual, i l’adquisició de nous mitjans tecnològics per facilitar el treball dels agents, entre d’altres punts.

La moció ha comptat amb el vot a favor de LHECP, VOX i ERC+EUiA i el vot parcial del PSC.

La portaveu del PP, Sonia Esplugas, ha qualificat d’insostenible la situació de la Guàrdia Urbana que “treballa sota unes condicions laborals i anímiques al límit”.

Tant LHECP, com VOX i ERC+EUiA han criticat que l’equip de govern no hagi tancat un acord amb els representants sindicals del cos per posar fi a un conflicte laboral que han qualificat com a “enquistat”. Mentre que per part del PSC, el tinent d’alcaldia de Seguretat, Jesús Husillos, ha insistit que continuen oberts a la negociació i al diàleg, però “negociar i dialogar no pressuposa arribar a acords”.

Husillos en relació a les propostes de la moció ha anunciat que l’àrea de Seguretat iniciarà al maig un procés de convocatòria per incorporar 44 noves places de policia local. “Ho farem seguint diferents modalitats: algunes places seran per recuperar agents que ara estan destinats a serveis extra policials; altres seran per incorporar policies d’altres cossos i la resta seran agents de nova incorporació”, ha dit.

Prospostes de Vox i Els Comuns aprovades

També ha tingut el suport del Ple la moció a proposta de VOX per elaborar una llista de locals públics disponibles que puguin adaptar-se com a sales d’estudi als diversos barris de la ciutat.

D’altra banda, el Ple ha donat el vistiplau a les tres mocions presentades pel grup LHECP. La primera, per implementar mesures equitatives i compartides en la lluita contra la sequera. Entre les accions proposades hi figuren aprovar una ordenança municipal d’usos de l’aigua en situació de sequera; dotar suficientment les partides destinades al manteniment i a les inversions en les infraestructures hídriques de competència local; realitzar campanyes de sensibilització sobre el consum responsable d’aigua, i dur a terme una auditoria tècnica del servei d’aigua municipal, amb l’objectiu de reduir les pèrdues i millorar el percentatge d’eficiència hídrica del municipi.

El text també demana al nou Govern de la Generalitat que revisi i reforci econòmicament els programes relacionats amb la millora de les infraestructures hídriques locals, que estableixi una taula de diàleg amb el sector turístic i que suspengui la tramitació de planejaments urbanístics associats a la implantació d’activitats turístiques que suposin un consum d’aigua que faci inviable les necessitats hídriques del sector primari i del sector industrial.

La segona moció aprovada demana al Govern municipal que dugui a terme la reforma de l’Escola Pau Vila, amb l’execució del projecte de naturalització del pati de l’escola; la realització de les obres a la façana del carrer de Menorca per millorar-ne l’accessibilitat, així com l’estudi de la possible ampliació del pati a l’espai del carrer de Menorca.

I, finalment, el Ple ha donat suport a una tercera moció en defensa de l’Hospital General de L’Hospitalet i dels equipaments compromesos. Així, text demana al Govern municipal que gestioni amb el Departament de Salut enfortir els equips d’atenció primària per garantir l’atenció per un metge o metgessa en un termini màxim de 48 hores; recuperar els horaris d’atenció presencial i els serveis d’atenció primària icomunitària, especialment de pediatria 24 hores, perduts a causa dels darrers processos decentralització, i fer les gestions necessàries per aprovar el pla director iel projecte de l’Hospital General de L’Hospitalet.

Membres de la Marea Blanca i Pensionista han protestat davant el ple per exigir major compromís de l’Ajuntament en la defensa dels interessos del hospitalencs en matèria de salut.

Aquest ple extraordinari ha començat amb el sorteig públic per a la designació de les persones que formaran part de les meses electorals per les eleccions al Parlament del 12 de maig. Aquest ple és la continuació de la sessió plenària del març quan va haver d’ajornar-se per problemes tècnics.