A una setmana de l’inici de la preinscripció escolar, el regidor d’Educació David Quirós, ha explicat en una entrevista al programa Aula L’H quin són els reptes del sistema educatiu de la ciutat i que s’està fent per millorar la qualitat de l’educació pública

En relació a les places que s’ofertaran per al pròxim curs, David Quirós ha explicat que a causa d’una “lleugera” davallada de la natalitat el Departament d’Educació preveu eliminar dos dels grups d’Infantil 3 que es van crear de manera transitòria per al curs escolar actual.

Quirós ha afegit que la voluntat del Departament és reduir les ràtios però que en alguns barris de L’Hospitalet això és difícil perquè manquen places. A més l’alt volum d’estudiants que s’incorporen en matrícula viva també fa que les ràtios pugin.  “Soc defensor de la baixada de ràtios, però hem de créixer en places escolars”, ha dit.

En el darrer Consell Educatiu es va informar que durant el 2023 s’havien incorporat 1.875 alumnes per matrícula viva.

David Quirós també ha recordat que per absorbir la matrícula viva en el darrer any s’han creat grups “bolet”, en concret 24 a primària i 5 de secundària. I que això comporta sacrificar aules d’idiomes, de música i altres espais polivalents.

Una altra qüestió relacionada amb la preinscripció és la creació d’un nou mapa de zones educatives a la ciutat que permeti repartir l’alumnat de forma més equilibrada. Segons Quirós, L’Ajuntament ha posposat el nou plantejament de les zones educatives de la ciutat a l’espera de que es facin efectives altres mesures com l’augment de places a determinades àrees més tensionades.

Conveni marc amb la Generalitat

El regidor d’Educació David Quirós també ha explicat, durant l’entrevista a Aula LH, que l’Ajuntament té la voluntat de crear un conveni marc amb la Generalitat que hauria de permetre fer millores en el sistema educatiu de L’Hospitalet d’una manera més àgil.

“No podem estar en el mateix marc que la resta de municipis de Catalunya. Hem de tenir un conveni diferent, similar al Consorci de què disposa Barcelona. Hem presentat un esborrany al Departament i esperem que estigui signat l’any 2024-2025 i començar a parlar de nous centres, per exemple”, ha explicat.

La idea del conveni es que es faci una gestió més eficient en qüestions com  les infraestructures educatives, el nous equipaments, reformes, manteniment i projectes educatius.

Propostes a mig termini

Entre les propostes a mig termini, està l’augment de places educatives en l’Ausias March, convertint-lo en Institut-Escola així com la redefinició del seu entorn de més de 40.000m2. En aquesta reforma s’inclouria un nou centre d’educació especial i noves oficines per al Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat.

Entrevista a David Quirós al programa Aula L’H